Show simple item record

dc.contributor.authorMattsson, Linnéasv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:11Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:11Z
dc.date.issued0000sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35835
dc.description.abstractI det här examensarbetet behandlas fyra svenska som andraspråkslärares förhållningssätt gentemot skönlitteratur i deras undervisning. Syftet med examensarbetet har varit att, med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, undersöka hur verksamma svenska som andraspråkslärare förhåller sig till skönlitteratur i undervisningen. Intervjusvaren har sedan jämförts, analyserats och diskuterats med tidigare forskning. Examensarbetet är en kvalitativ studie och har inget generaliseringssyfte, det har snarare funnits en strävan att tolka och analysera enskilda svenska som andraspråkslärares uppfattningar kring skönlitteratur. Genom frågor beträffande intervjupersonernas val av skönlitteratur till undervisningen, deras syfte med skönlitteratur i undervisningen samt huruvida de ser sig själva som överförare av ett sådant kulturarv som nämns i läroplanens värdegrund, har slutsatsen dragits att undervisning kring skönlitteratur i undervisningen är komplex. Den är komplex på så vis att svenska som andraspråkslärare har många aspekter att ta hänsyn och förhålla sig till när det gäller skönlitteratur. I examensarbetet presenteras komplexa aspekter med skönlitteratur i andraspråksundervisningen så som samhällsstrukturer, normer, språkutveckling, identitetsutveckling, skolan demokratiseringsuppdrag, en eventuell obligatorisk litterär kanon samt kultarvsbegreppet. Begreppet kulturarv har en särskild ställning i examensarbetet. Med bakgrund i formuleringen i värdegrunden om att fostran och utbildning i djupare mening handlar om att överföra ett kulturarv, har begreppet analyserats och ifrågasatts. Framförallt har slutsatsen dragits att formuleringen är diffus och att det saknas en definition av begreppet kulturarv i läroplanen. Utan definition kan det tolkas som att det finns ett gemensamt kulturarv vilket innebär att formuleringen inte klingar väl med kursplanen i svenska som andraspråks uppmanande om att eleverna ska få läsa skönlitteratur från hela världen. En av de främsta slutsatserna som presenteras i examensarbetet är att svenska som andraspråksundervisning är komplicerad och att komplexiteten tycks ställas på sin spets när det gäller skönlitteratur.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSkönlitteratursv
dc.subjectsvenska som andraspråksv
dc.subjectkulturarv,sv
dc.title”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige kan dom lära mycket av” – om skönlitteratur i svenska som andraspråksundervisningensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record