Show simple item record

dc.contributor.authorBoman, Anne-Mariesv
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:11Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:11Z
dc.date.issued2013sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35834
dc.description.abstractSammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur läraryrket ser ut för sex lärare med två olika huvudmän, och undersöka vilka faktorer det är som styr och påverkar deras yrkesvardag. Finns det likheter och skillnader i yrket mellan att vara anställd med kommunal huvudman eller med friskola som huvudman? Frågeställning 1/ Vad gör en lärare idag och hur uppfattar hen sin yrkesroll/lärarroll? 2/ Vad är det som styr yrkesrollen idag? 3/ Hur påverkas läraryrket? Metod Jag har gjort en jämförande fallstudie med sex kvalitativa intervjuer. Tre lärare från en friskola och tre lärare från en kommunal skola kunde genom djupintervjuerna uttrycka vad de faktiskt utförde i sitt yrke och vad det var som påverkade dem mest i sin vardag. Intervjuerna ledde tillsammans med analyserna till en nyanserad beskrivning av kommunala och friskolelärares vardag i yrkesrollen, hur de upplevde yrket och hur arbetet påverkats. Resultat Studien har visat att lärarna delvis har olika arbetsuppgifter beroende av huvudman. På friskolan har lärarna mer kringuppgifter, dessa består bland annat i att vara projektledare och genomförare för internationella projekt, marknadssamordnare, EU-ambassadör, ansvariga för öppet hus och temadagar. De kommunala lärarna hade fokus på undervisningen och hade i mindre utsträckning uppgifter utöver elev- eller undervisningsfrågor. Samtliga friskolelärare uttryckte att de styrdes av yttre styrfaktorerna som i tur och ordning är huvudmannen, dess organisering och ekonomin. Den egna professionalismen och styrdokumenten styr dem också. På den kommunala skolan är det en annorlunda prioritering hos lärarna vad gäller de yttre styrfaktorerna. Det som styrde dem mest var statens styrdokument, deras egen professionalism, därefter huvudmannen och ekonomin. Elevvården styrde båda grupperna i stor utsträckning. Samtliga lärare vittnar om en hög arbetsbelastning och intensitet men även en stor glädje till sitt arbete. Betydelse för läraryrket Det är relevant för läraryrkets framtid att identifiera vad lärare arbetar med och om det kan tänkas påverkas av huvudman. Har huvudmannen makten idag att avgöra yrkesinnehållet i större utsträckning än staten, och hur ser förutsättningarna ut för lärarna idag, är en viktig fråga att ta ställning till.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäraryrkesv
dc.subjectlärarrollsv
dc.subjectläraresv
dc.subjecthuvudmannaskapsv
dc.subjectfrissv
dc.titleDet komplexa läraryrket – en studie om sex lärares yrkesvardag och dess huvudmannaskapsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record