GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Företagsekonomiska institutionen >

Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35816

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35816_1.pdfAvhandling5469KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_35816_2.pdfSpikblad143KbAdobe PDF
View/Open
Title: Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag
Authors: Sjöberger, Carl
E-mail: carl.sjoberger@chalmers.se
Issue Date: 24-Jun-2014
University: Göteborgs universitet. Handelshögskolan
Institution: Department of Business Administration ; Företagsekonomiska institutionen
Date of Defence: 2014-09-03
Disputation: Onsdagen den 3 september 2014, kl. 10.15, C-G salen, Handelshögskolan, Vasagatan 3.
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Keywords: Produkttanker
Sjöfart
Strategi
Framgång
Strategisk anpassning
Abstract: Sjöfarten är en speciellt konkurrensutsatt industri där yttre strategideterminanter förenklat kallat förutsättningar starkt kan påverka sjöfartsföretags affärsstrategier. Sambandet belyses i denna studie genom utveckling och empirisk tillämpning av en strategisk analysmodell i en multipel fallstudie där tankrederierna Broström, Laurin och Sirius ingår. Empirin från den multipla fallstudien ligger sedan till grund för identifiering och modellering av framgångsrika affärsstrategier hos företagen... more
ISBN: 978-91-7246-327-1
URI: http://hdl.handle.net/2077/35816
Appears in Collections:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011