GUPEA >
Faculty of Fine, Applied and Performing Arts / Konstnärliga fakulteten >
Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik >
Licentiatuppsatser / Högskolan för scen och musik >

När musiken står på spel : en genusanalys av gymnasielevers musikaliska handlingsutrymme


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35724

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: När musiken står på spel : en genusanalys av gymnasielevers musikaliska handlingsutrymme
Authors: Borgström Källén, Carina
Issue Date: 16-Jun-2011
Extent: 181
Publication type: licentiate thesis
Organization: Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
Keywords: Gender
masculinities
feminitities
girl
boys
musical action
musical acting
space
gender order
gender regime
gender relations
genre context
practice
positions
Description: Ingår i Nationella forskarskolan med inriktning musikpedagogik inom ramen för lärarlyftet
URI: http://hdl.handle.net/2077/35724
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Högskolan för scen och musik

 

 

© Göteborgs universitet 2011