Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Karin
dc.contributor.authorLjungqvist, Anja
dc.date.accessioned2014-04-17T10:43:00Z
dc.date.available2014-04-17T10:43:00Z
dc.date.issued2014-04-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35665
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att studera hur pedagoger i två förskoleklasser arbetar för att skapa förutsättningar för språkutveckling. Undersökningen riktar sig till klasser där det finns elever med språkstörning. Teori: Studien har en sociokulturell ansats och är kvalitativ. Den har en teoretisk del som kort behandlar vad styrdokumenten säger om skolans ansvar kring arbete med språkutveckling. Här beskrivs även det sociokulturella perspektivet kort. Området språkstörning och de svårigheter det innebär förtydligas. Orsaker till svårigheterna och metoder för att åtgärda problemen belyses. I den teoretiska delen tar vi även upp de konsekvenser som kan komma av språkstörning och talsvårigheter. Då följderna kan leda till svårigheter med läs- och skrivinlärningen kan kunskap om svårigheterna vara viktiga. Metod: Metoden som använts är videofilmade observationer i två förskoleklasser och kompletterande kvalitativa semistrukturerade intervjuer med två pedagoger. I analysen undersöks de texter som de transkriberade observationerna och intervjuerna genererar. Det är ett försök att se och förstå hur pedagogerna arbetar med språkutveckling i klasser där det finns elever med språkstörning. Resultat: Resultatet tyder på att pedagogerna i de båda förskoleklasserna strukturerat arbetar med språkutveckling. För att upptäcka elever som är i språksvårigheter genomförs kartläggning och åtgärder med stöd av, till viss del talpedagog och specialpedagog, men även extra stöd av pedagogen i gruppen. Studien tyder också på att det sker ett medvetet arbete i samlingssituationer med att skapa en lärandemiljö som ger utrymme för samspel. Det finns ett stort antal situationer som erbjuder olika förutsättningar till kommunikation och möjlighet för eleverna att utveckla sitt språk. Vidare tyder resultatet på att pedagogerna ger eleverna förutsättningar till delaktighet i samspelssituationer. En betydelsefull faktor för arbetet med språkutveckling är att skapa trygghet i gruppen. Ett av studiens viktigaste resultat är att som pedagog stödja och stimulera eleverna till att våga uttrycka sig och samtala i gruppen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMagisteruppsatssv
dc.relation.ispartofseriesHT12-IPS-07 SLP600sv
dc.subjectspecialpedagogiksv
dc.subjectscaffoldingsv
dc.subjectartefaktersv
dc.subjectsamspelsv
dc.subjectspråkstörningsv
dc.subjectspråkutvecklingsv
dc.subjectlärandemiljösv
dc.subjectinkluderingsv
dc.subjectförskoleklasssv
dc.titleNär språkbygget vacklar. Att skapa möjlighet till språkutveckling. Observationer i förskoleklass och intervjuer med två pedagogersv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record