GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Magisteruppsatser (IPS) >

Lärare i behov av särskilt stöd? Vad behöver en lärare lära sig för att kunna bemöta CODA-elever i skolan?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35609

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35609_5.pdf475KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lärare i behov av särskilt stöd? Vad behöver en lärare lära sig för att kunna bemöta CODA-elever i skolan?
Authors: Einarsson, Sofia
Issue Date: 9-Apr-2014
Degree: Student Essay
Series/Report no.: Magisteruppsats
HT13-IPS-30 SPP600
Keywords: teckenspråk
dövkultur
CODA-elever
skolutveckling
Abstract: CODA (Children of deaf adults) innebär att man är hörande själv men har en eller två teckenspråkiga föräldrar. CODA-elever har teckenspråk som hemspråk och de lever mittemellan den döva världen och den hörande. Det skulle kunna liknas vid att växa upp i en invandrarfamilj med en annan kultur och ett annat språk hemma än vad de har i skolan. (Fredäng 2003). Det saknas beprövade metoder för vilka insatser som kan behövas kring CODA elever i skolan. Därför mitt intresse att studera en CODA elev i s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/35609
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011