Show simple item record

dc.contributor.authorMorris, Ann
dc.date.accessioned2014-03-31T11:42:19Z
dc.date.available2014-03-31T11:42:19Z
dc.date.issued2014-03-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35565
dc.description.abstractSAMMANFATTNING (svenska) Bakgrund: Perinealbristningar är den vanligaste förekommande skadan vid vaginala förlossningar. Rupturerna varierar i storlek och indelas i fyra klasser som baseras på vilka anatomiska strukturer som är involverade i skadan. Det vanligaste sättet att undersöka bristningarna är visuellt och palpatoriskt. Syftet med denna studie är att undersöka samstämmigheten mellan barnmorskors klassificering och evaluering av bristningens storlek med hjälp av två olika undersökningsmetoder. Studien pågick mellan januari 2011 och juni 2012. Metod: En randomiserad, kontrollerad studie vid Sykehuset Østfold HF där kvinnorna randomiserades till visuell och palpatorisk undersökning av bristningen i kombination med mätning med hjälp av ett mätinstrument, Peri-Rule. Detta gjordes individuellt av två olika barnmorskor (interventionsgrupp) eller till enbart visuell och palpatorik undersökning av brsitningen, individuellt av två olika barnmorskor (kontrollgrupp). Resultat: Totalt blev 414 kvinnor inkluderade i analysen; 203 i interventionsgruppen och 211 i kontrollgruppen. Samstämmigheten i barnmorskornas bedömning av bristningarna var bra (κ = 0.65) i interventionsgruppen och (κ = 0.67) i kontrollgruppen. När barnmorskorna bedömde storleken på perinealbristningar grad 2 var samstämmigheten moderat (κ = 0.41) i båda grupperna. Konklusion: Graden av samstämmighet var lika, oberoende av undersökningsmetod. Detta betyder att Peri-Rule inte förbättrade graden av samstämmighetsv
dc.language.isoswesv
dc.titleDiagnostisering av perinealrupturer- en randomiserad studie som undersöker barnmorskors samstämmighet vid klassificering av perineala bristningar.sv
dc.title.alternativeDiagnosing perineal tears - a randomised controlled trial investigating midwives agreement in classification of perineal tearssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record