Show simple item record

dc.contributor.authorKarltorp, Gunnar
dc.date.accessioned2014-03-27T08:57:30Z
dc.date.available2014-03-27T08:57:30Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35515
dc.description.abstractÖstersjöländernas regeringar beslutade inom Helcom år 2007 om en plan, den så kallade Baltic Sea Action Plan, för att förbättra Östersjöns havsmiljö. I planen åtar sig Sverige att minska utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön med 20 8000 ton respektive 290 ton. Åtgärderna för att uppnå detta skall ha trätt i kraft senast 2016 för att en god miljöstatus skall uppnås i Östersjön år 2021. Åtgärderna för att minska läckaget från de svenska åkermarkerna varierar och är främst inriktade mot att binda fosfor i marken. Rapporten går igenom dessa åtgärder och visar även andra åtgärder för att fånga upp fosfor och kväve innan det når vattnet.sv
dc.format.extent18sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherHavsmiljöinstitutetsv
dc.relation.ispartofseriesHavsmiljöinstitutets rapportseriesv
dc.relation.ispartofseries2011:2sv
dc.relation.urihttp://havsmiljoinstitutet.se/publikationer/rapporter/2011-2-minskat-fosforlackage-fran-jordbruk/sv
dc.subjectHavsmiljösv
dc.subjectJordbruksv
dc.subjectÖvergödningsv
dc.subjectÖstersjönsv
dc.titleÅtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjönsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationHavsmiljöinstitutetsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record