GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

Fritid i fritidshem. En etnografisk studie kring beskrivningar av meningsfull fritid, fritidshemmets innehåll och meningserbjudande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35506

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35506_1.pdfMagisteruppsats772KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fritid i fritidshem. En etnografisk studie kring beskrivningar av meningsfull fritid, fritidshemmets innehåll och meningserbjudande
Authors: Blennerhed, Carin
Issue Date: 24-Mar-2014
Degree: Student Essay
Student Essay
Series/Report no.: HT13-2920-001-PDA519
Abstract: Inledning: Fritidshem är en verksamhet som skall erbjuda barn meningsfull fritid och rekreation (Skollagen 2010:800) Vad detta kan vara och vem som definierar vad som är meningsfullt kan diskuteras. Pedagoger har stort inflytande över vad för pedagogisk verksamhet som skapas och fritidshemmets innehåll kan antingen planeras för barn som med barn beroende på hur man tolkar uppdraget i fritidshem och hur man ser på barn, barndom och pedagogik. Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/35506
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011