GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Ramar och konstruktioner - en kärlekshistoria.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35255

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35255_1.pdf422KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ramar och konstruktioner - en kärlekshistoria.
Authors: Ehrlemark, Anna
Issue Date: 27-Feb-2014
Degree: Student essay
Series/Report no.: Uppsats
Keywords: ramsemantik
konstruktionsgrammatik
frasnät
konstruktikon
FrameNet
ram
konstruktion
Abstract: Uppsatsen undersöker kopplingar mellan två språkresurser under utveckling, ramsemantikens frasnät och konstruktionsgrammatikens konstruktikon. Medan frasnät är databaser av semantiska ramar som beskriver lexikala enheters betydelse och semantiska valens, är konstruktikon databaser av konstruktioner som beskriver enskilda konstruktioners särdrag med avseende på form, betydelse och funktion. Syftet med att koppla samman de två resurserna är att ytterligare bidra till systematiseringen och f... more
Description: Specialarbete, SV1301 15 hp Ämne: Svenska språket Termin: HT13 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/35255
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011