GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

I ena stunden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/35254

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_35254_1.pdf237KbAdobe PDF
View/Open
Title: I ena stunden
Authors: Johansson, Hannes
Issue Date: 27-Feb-2014
Degree: Student essay
Keywords: konstruktion
konstruktionsgrammatik
samordning
Abstract: Denna uppsats behandlar konstruktionen ena.andra/nästa i sin funktion av att uttrycka ett pågående allmänt tillstånd av förändring mellan två specifika tillstånd. Konstruktionen används vanligen för att uttrycka känslomässiga tillstånd t.ex ”Jag mår bra i ena stunden, dåligt i den andra” men kan även användas för att uttrycka förändring mellan mer konkreta tillstånd. Syftet med uppsatsen kan sägas vara tvådelat. Först och främst analyseras och karaktäriseras konstruktionen. Detta görs genom ana... more
Description: Språkvetenskapligt självständigt arbete SV1301, 15 hp Svenska språket HT 2013 Handledare: Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/35254
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011