Show simple item record

dc.contributor.authorHedman, Ingela
dc.contributor.authorKuivanen, Åsa
dc.date.accessioned2014-02-21T13:28:24Z
dc.date.available2014-02-21T13:28:24Z
dc.date.issued2014-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35222
dc.descriptionBackground: Many elderly are feeling lonely and insecure in their homes; it’s difficult for them to cope with their life situation after discharge from hospital. There is therefore a need to get a deeper understanding of their situation and the need for action, thus possibly preventing a new hospital admission. Recent research shows that a better coordination is necessary when elderly are discharged from hospital and that the quality of the discharge is essential for how they cope at home afterwards. Purpose: To get a deeper knowledge of older people´s experiences associated with frequent readmissions to hospital. Method: A qualitative research approach was used trough interviews with open questions. Ten persons with an age of 75 years and older who had a readmission to hospital within one month was interviewed. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. Result: From the interviews emerged two main categories; Experience of uncertainty with subcategories Loneliness, Insecurity, Resignation, Rapid discharge and; Experience of feeling neglected with subcategories Are not taken seriously, Do not know who is responsible, Inadequate treatment and Lack of information. Not to know who is responsible for the medical treatment or who to get in contact with if there is something to ask about is one of the factors that make the situation at home difficult to handle. Another factor is the experience of not being taken seriously and the experience of inadequate treatment which leads to a sense of unease and that something is missed. A majority of those interviewed also experienced a lack of information and concern of not knowing what has been done and what is being planned. Conclusion: To support the elderly and to improve their experience of discharge planning is it essential to have a holistic perspective of the individual. An increased understanding and knowledge of how older experienced hospital discharge and how a better coordination can improve their wellbeing in the home.sv
dc.description.abstractBakgrund: Många äldre känner sig otrygga och ensamma i sina hem och har svårt att klara livssituationen både före och efter utskrivning från sjukhus. Det finns därför ett behov att fånga upp de äldre för en djupare förståelse för helheten i deras situation och behov av åtgärder för att på så sätt eventuellt förebygga en ny inskrivning på sjukhus. Tidigare forskning visar även att samordningen mellan alla aktörer runt de äldre måste förbättras inför utskrivning från sjukhuset i syfte att säkra upp hemsituationen. Flera kommuner i landet arbetar aktivt med frågan då man anser att nya samlade insatser kring de äldre måste göras för att omhändertagandet och livssituationen skall kunna förbättras. Syfte: Att öka kunskapen om äldres upplevelser i samband med täta återinläggningar till sjukhus. Metod: En kvalitativ forskningsansats användes via intervjuer med öppna frågor. Intervjuer med tio personer, 75år och äldre med en återinläggning på sjukhus inom en månad efter utskrivning gjordes och dessa analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar på överrensstämmelse avseende flera faktorer som respondenterna menade behöver ses över för att förbättra livssituationen för de äldre när de blir utskrivna. Två huvudkategorier framträdde tydligt i resultatet; Upplevelse av osäkerhet med subkategorierna Ensamhet, Otrygghet, Uppgivenhet, Hastig hemgång och Upplevelse att känna sig nonchalerad med subkategorierna Inte tagen på allvar, Vet inte vem som är ansvarig, Otillräcklig behandling, Brist på information. Att inte veta vem som är ansvarig eller vart de äldre skall vända sig om de har frågor är en viktig faktor som gör det svårt att klara av situationen hemma efter utskrivning. Allt kortare vårdtider är en annan faktor som skapar en upplevelse av att inte få rätt behandling eller att ingen tar deras besvär på allvar. De äldre påtalade även bristen på information eller att kontakter som utlovats inte skett, vilket skapar en oro över att inte veta vad som gjorts eller vad som planerats. Slutsats: En ökad förståelse för hur äldre upplever utskrivning från sjukhus och hur det påverkar deras livssituation ger kunskap om hur man genom en bättre samordning kan påverka detta och på så sätt ge förutsättning till bättre välbefinnande i hemmet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectlivssituation, upplevelse, äldre, utskrivning, samordning, osäkerhet, nonchaleradsv
dc.title"Jag kände mig inte okej för att gå hem" - en intervjustudie om äldres upplevelser i relation till täta återinläggningar på sjukhussv
dc.title.alternative"I did not feel okey to go home" - an interview study of older peoples experiences in relation to frequent re-hospitalizationssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record