Show simple item record

dc.contributor.authorSelim, Ali
dc.contributor.authorÖz, Esra
dc.date.accessioned2014-02-18T08:48:56Z
dc.date.available2014-02-18T08:48:56Z
dc.date.issued2014-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35158
dc.description.abstractProblemformulering: 1. Hur går budgetprocessen till i Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen? 2. Hur hanterar Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen över- och underskott? Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera budgeteringsprocessen i två offentliga verksamheters organisatoriska enheter. Vidare är syftet att undersöka hur man hanterar över- och underskott som uppstår. Metod: Den metod som uppsatsen är uppbyggt på är den kvalitativa metoden kombinerat med ett induktivt synsätt. Insamling av data gjordes genom primär- och sekundärdata. Primärdata i form av intervjuer med högt uppsatta personer för respektive organisatorisk enhet och sekundärdata i form av främst litteratur- och artikelstudier. Slutsatser: Offentliga verksamheter ska enligt lag använda sig av budgetering och därför är budgeten viktig för både Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Organisationernas budgetunderlag utgörs av utdelning av anslagsmedel, som sedan fördelas ut i respektive verksamhet. Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen finner det lättare att hantera överskott än underskott, då man kan öka kostnadssidan. För att täcka upp underskott använder man sig av överskott som man har haft tidigare år. Därmed kan vi dra slutsatsen att vi fått svar på vår problemformulering.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningsv
dc.relation.ispartofseries13-14-19sv
dc.subjectOffentliga verksamheter, budgetering, budgetprocessensv
dc.titleBudgetering inom offentliga verksamheter -En studie av Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record