Show simple item record

dc.contributor.authorCarlsson, Julia
dc.contributor.authorÅkerström, Kimberly
dc.date.accessioned2014-02-13T13:24:30Z
dc.date.available2014-02-13T13:24:30Z
dc.date.issued2014-02-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35141
dc.description.abstractTitel Ny marknad, nya villkor. En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten. Författare Julia Carlsson & Kimberly Åkerström Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2013 Handledare Marie Grusell Uppdragsgivare Forskning för militär & försvar, Karl Ydén Sidantal 43 (inklusive bilaga) Antal ord 14 373 Syfte Att undersöka mottagarnas uppfattningar om Försvarsmakten och en av deras reklamkampanjer. Metod och material Tio kvalitativa respondentintervjuer, under vilka vi har visat tre olika reklamer från kampanjen Det är mycket nu. Huvudresultat Respondenternas har liten kunskap om Försvarsmakten. De har inte så stor känslomässig uppfattning om dem heller. Deras attityd är därför inte särskilt djupt förankrad. Över hälften av intervjupersonerna blir intresserade av Försvarsmakten utifrån de reklamer som vi har visat för dem. De gör på så vis en dominant tolkning och tolkar det på det sätt som Försvarsmakten önskar med sitt budskap. De flesta vill dock få mer information om verksamheten genom dessa eftersom de inte söker efter den på egen hand.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesExamensarbetesv
dc.relation.ispartofseriesC873sv
dc.subjectimagesv
dc.subjectattitydsv
dc.subjectencoding/decodingsv
dc.subjectcultural studiessv
dc.subjectreceptionsanalyssv
dc.subjectreklamsv
dc.subjectkvalitativa respondentintervjuersv
dc.subjectmottagarperspektivsv
dc.subjectGMUsv
dc.titleNy marknad, nya villkor. En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism, Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record