Show simple item record

dc.contributor.authorNorman, Marie
dc.date.accessioned2014-02-07T13:14:33Z
dc.date.available2014-02-07T13:14:33Z
dc.date.issued2014-02-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/35066
dc.descriptionThis study explains how different factors of the geographical context shape geography teachers’ understanding and teaching of sustainable development in primary education in Serbia. The idea of sustainability is interpreted differently depending on the locally unique conditions that constitute the geographical context. The study was performed as a field study in Serbia a post-conflict society with large social, economical and environmental problems. It is also on its way to enter negotiations regarding membership in the European Union (start of negotiations is planned for January 2014). Seven qualitative interviews were conducted with eight geography teachers from three cities of varying size in Serbia. The time geographic holistic model offered a frame of reference. Theoretical notions of chorology and socio-spatial dialectics were important in interpreting the findings. The results show that the foremost factors shaping the geographical context are structural regulations such as curriculum. Societal values and social issues are also significant, as are the external agents and the local and national environment. Sustainable development is relatively absent in Serbian teaching, which can be categorized as fact-based normative environmental education. This lack of focus on sustainable development is due in part to the highly-regulated form of Serbian teaching, but also derives from a lack of resources, as both time and knowledge of sustainable development are lacking. Keywords: Education for sustainable development ESD, geography teaching, geographical context, field study, Serbiasv
dc.description.abstractDenna studie undersöker de geografiska sammanhang som formar geografilärares idéer och undervisning om hållbar utveckling i grundskolan i Serbien. Syftet är att bidra till förståelse om hur idén om hållbar utveckling tolkas i de lokalt unika förutsättningar som utgör geografilärares geografiska sammanhang. Studien genomfördes som en fältstudie i Serbien, ett samhälle med en modern historia av krig och konflikt samt stora sociala, ekonomiska och miljömässiga problem. Serbien är idag på väg att påbörja förhandlingar om ett medlemskap i den Europeiska Unionen (förhandlingar är planerade att starta i januari 2014). Sju kvalitativa intervjuer gjordes med åtta geografilärare från tre olika städer av varierande storlek i Serbien. Den tidsgeografiska helhetsmodellen utgjorde analysschema och begreppsapparat. Andra teoretiska utgångspunkter om korologi och den intima relationen mellan rum och socialt beteende var viktiga för förståelsen av resultaten. Slutsatserna visar att de faktorer som skapar det geografiska sammanhanget främst är regleringar såsom läroplanen. Också samhälleliga värderingar och sociala förutsättningar är viktiga faktorer för att forma det sammanhang lärare arbetar i. Även externa aktörer som frivilligorganisationer och företag kan påverka undervisningen och i den lokala och nationella miljön finner lärare praktiska exempel - som fall av miljöförstöring - vilka blir utgångspunkter för undervisning. Hållbar utveckling är dock relativt frånvarande i den Serbiska geografiundervisningen som generellt kan betecknas som en faktabaserad normativ miljöundervisning. Detta förklaras i hög grad av frånvaron av hållbar utveckling i den starkt reglerande läroplanen men också med att viktiga resurser som tid och kunskap om hållbar utveckling saknas.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i geografi inom lärarprogrammetsv
dc.relation.ispartofseries2014:2sv
dc.subjectUtbildning för hållbar utveckling, geografiundervisning, geografiskt sammanhang, fältstudie, Serbiensv
dc.subjectEducation for sustainable development ESD, geography teaching, geographical context, field study, Serbiasv
dc.titleTeaching sustainability in a geographical contextsv
dc.title.alternativeTeaching sustainability in a geographical contextsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record