Show simple item record

dc.contributor.authorLöfberg Haglund, Elisabet
dc.date.accessioned2014-01-28T10:18:18Z
dc.date.available2014-01-28T10:18:18Z
dc.date.issued2014-01-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34989
dc.description.abstractAbstract Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur gymnasieskolans läroplan tolkas och om styrdokumentens mål når ut till eleverna på det sätt som avses och, som en följd av detta, om lärares och elevers förväntningar på vad eleverna ska lära sig stämmer överens. Detta undersöks genom att se hur ett specifikt ämne ¬– estetisk kommunikation ¬– inom musikområdet på estetiska programmet beskrivs i läroplanen, hur ämnet tolkas och förmedlas av en grupp lärare, och hur detta i sin tur tas emot av eleverna i två klasser på musikinriktningen på estetiska programmet, på en gymnasieskola i södra Sverige. Genom att studera läroplansteori och läroplanshistoria går det att se en mängd olika parametrar vad gäller till exempel politiska influenser, kunskapssyn och ämnens olika värden i jämförelse med varandra, vilka alla är faktorer som kan vara till hjälp med arbetet inom skolutveckling. Den forskning och litteratur som jag har använt rör sig främst inom läroplansteori och estetiska läroprocesser. Metoden i undersökningen är kvalitativ och genomförs med hjälp av 56 elevenkäter, 6 lärarenkäter samt ett samtal med en lärare. Detta kommer att beskriva hur förhållandet ser ut på den här skolan med det arbetssätt som tillämpas här. Resultatet visar att ett bra samarbete lärare emellan och god kommunikation med eleverna ökar möjligheten till att läroplanens mål uppfylls. Det visar också att lärarnas och elevernas förväntningar – i denna studie – relativt väl överensstämmer. Undersökningen kan bidra med att ge en bild av hur det kan se ut och hur en grupp lärare tillsammans kan tolka och genomföra läroplanens mål. Undersökningen visar vikten av tydlighet och kommunikation – även av trygghet – dels lärare emellan, men även lärare och elever samt mellan eleverna. Avslutningsvis framläggs några förslag till vidare forskning.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsatssv
dc.relation.ispartofseriesVT13-IPS-16 U/V VAL LAU925sv
dc.subjectläroplansteorisv
dc.subjectestetiska lärprocessersv
dc.subjectestetisk kommuniaktionsv
dc.titleFörväntningar, lärares intentioner och elevers upplevelse av sceniska samprojekt på gymnasieskolans estetiska programsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitetswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record