GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Johan Linders Tanckar om suur-brunnars krafft och werckan. Uplagde andra gången och förmerade. Stockholm, tryckt hoos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktryckare. Åhr 1718.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34925

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34925_1.pdf10883KbAdobe PDF
View/Open
Title: Johan Linders Tanckar om suur-brunnars krafft och werckan. Uplagde andra gången och förmerade. Stockholm, tryckt hoos Joh. L. Horrn, kongl. antiquit. archiv. boktryckare. Åhr 1718.
Authors: Lindestolpe, Johan,
Issue Date: 1718
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/34925
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011