Show simple item record

dc.contributor.authorMattson, Lisa
dc.date.accessioned2014-01-22T13:19:33Z
dc.date.available2014-01-22T13:19:33Z
dc.date.issued2014-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34914
dc.description.abstractSyftet med min studie var att undersöka hur fältarbetare kan använda sig av och resonera kring den makt de har i relation till den enskilde. För att göra det har jag använt mig av följande frågeställningar: Vilken makt upplever fältarbetare att de har att påverka den enskilde? Hur talar fältarbetare om empowermentbaserade strategier? Hur reflekterar fältarbetare över den makt de har? Hur framställs makten i förhållande till ungdomarna? För att få svar på mina frågor har jag gjort två deltagande observationer samt tre gruppintervjuer med fältarbetare från totalt fyra olika fältgrupper. Det insamlade materialet har undersökts med hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från Foucault, Freire samt empowerment. Ett resultat är att fältarbetets många aspekter gör att informanterna låter makten ta sig olika uttryck i olika situationer. Här finns en strävan efter att makten ska framträda som ofarlig och som något positivt för den enskilde. Resultatet visar även på begränsningar av makten samt ungdomarnas möjligheter till motmakt.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMakt, pastoralmakt, fältarbetare, uppsökande arbetesv
dc.titleAtt göra makten ofarlig En kvalitativ undersökning av hur fältarbetare använder och resonerar kring den egna maktensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record