Show simple item record

dc.contributor.authorHagebring, Anna
dc.date.accessioned2014-01-22T09:36:34Z
dc.date.available2014-01-22T09:36:34Z
dc.date.issued2014-01-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34890
dc.descriptionThe practice of residential treatment of youth has been up for debate for quite some time. The debate regarding institutional care has voiced concerns regarding the lack of follow-up and evaluation of treatment and its efficacy. It is especially important with additional research on residential treatment conducted from the perspective of those being treated, as well as the treatment providers. This study aims to add to this field of research. The study is based on two empirical studies conducted through qualitative interviews. One is with treatment providers and within unlocked residential treatment regarding the youth they have treated whom have had a positive outcome. The second is with youth whom have previously been subject to residential treatment. Further, these empirical materials are compared. The study aims to respond to the following research questions.  What factors of change, according to treatment providers and youth whom have previously been subject to residential treatment, have assisted the youth to make a change for the positive?  What similarities and differences can be found between the treatment providers view of change, and that of the youth?  How are different factors of change correlating? The empirical material has been comprised into eight different themes based on what the respondents considered to be important factors of change. These have been organized under three different categories; individual, relational, and structuring factors. A comparison is made between the results from the treatment providers and the youth. The conclusion is that all these factors correlate with each other in an intricate process of change which emphasizes the therapeutic alliance and affects the will, hope and motivation of the youth. This triad is the core of change that takes place through a variety of specific interventions meant to target different treatment needs based on the individual youth.sv
dc.description.abstractInstitutionsvård för ungdomar har länge varit en omstridd fråga. Fungerar den överhuvudtaget eller leder den tvärtom till negativa effekter? En diskussion har vuxit fram kring behovet av forskning kring insatsen som har lett till krav på bättre uppföljning och studier kring vad som fungerar och i så fall hur. I denna uppsats analyseras vårdformen utifrån två perspektiv, uppfattningen hos de unga som behandlats respektive de professionella som arbetar behandlande inom institutionsvården. Undersökningen baseras på två empiriska material insamlade genom kvalitativa intervjuer. Ett material är insamlat i intervjuer med professionella, inom den öppna institutionsvården, kring arbetet med ungdomar som fått en positiv utveckling. Det andra materialet utgörs av tidigare genomförda intervjuer med före detta institutionsplacerade ungdomar. Studien utgår från följande frågeställningar:  Vilka förändringsfaktorer är det, enligt professionella och före detta institutionsplacerade ungdomar, som bidragit till en positiv förändring för de unga?  Vilka likheter och skillnader kan ses mellan de professionellas perspektiv på förändring och ungdomarnas?  Hur samspelar olika förändringsfaktorer med varandra? Empirin har analyserats och sammanställts i åtta olika teman utifrån vad respondenterna betonat som viktiga förändringsfaktorer. Dessa har inordnats i tre olika grupper; individuella, relationella och strukturerande faktorer. Uppfattningarna hos de professionella och ungdomarna har sedan analyserats och jämförts. Slutsatserna är att dessa faktorer samspelar i en komplex förändringsprocess som tar sin utgångspunkt i alliansen och påverkar ungdomens vilja, hopp och motivation. Denna triad av drivkraft är sedan navet för förändringen som sker genom specifika interventioner riktade mot olika områden baserat på ungdomens individuella behov.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectyouth, residential treatment, factors of change, processes of change, treatment-alliancesv
dc.subjectUngdomar, Institutionsvård, Förändringsfaktorer, Förändringsprocess, Allianssv
dc.titleMed alliansen som utgångspunkt – Behandlingspersonal och ungdomar om positiva förändringsfaktorer för ungdomar inom institutionsvårdensv
dc.title.alternativeWith the alliance as foundation - counselors and youth regarding positive factors of change in youth in residential treatmentsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record