GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för medicin >

Prevalence and nature of adverse drug events and the potential for their prevention - Population-based studies among adults


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/34825

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_34825_1.pdfThesis frame6442KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_2.pdfAbstract91KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_3.pdfeSupplement 1556KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_4.pdfeSupplement 2.11857KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_5.pdfeSupplement 2.2885KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_6.pdfeSupplement 3.1958KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_7.pdfeSupplement 3.2573KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_8.pdfeSupplement 4616KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_34825_9.pdfeSupplement 5541KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Prevalence and nature of adverse drug events and the potential for their prevention - Population-based studies among adults
Författare: Katja Marja, Hakkarainen
E-post: katja.hakkarainen@nhv.se
Utgivningsdatum: 28-feb-2014
Universitet: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Medicine. Department of Public Health and Community Medicine
Delarbeten: I. Hakkarainen KM, Alström D, Hägg S, Carlsten A, Gyllensten H. Modelling drug-related morbidity in Sweden using an expert panel of physicians. Eur J Clin Pharmacol 2012;68(9):1309-1319
VISA ARTIKEL


II. Hakkarainen KM, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S. Prevalence and perceived preventability of self-reported adverse drug events – A population-based survey of 7099 adults. PLoS ONE 2013;8(9):e73166
VISA ARTIKEL


III. Hakkarainen KM, Gyllensten H, Jönsson AK, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S. Prevalence, nature and potential preventability of adverse drug events – A population-based medical record study of 4970 adults. Br J Clin Pharmacol 2013 [Epub ahead of print]
VISA ARTIKEL


IV. Hakkarainen KM, Hedna K, Petzold M, Hägg S. Percentage of patients with preventable adverse drug reactions and preventability of adverse drug reactions – A meta-analysis. PLoS ONE 2012;7(3):e33236
VISA ARTIKEL


Appendix Paper: Hakkarainen KM, Andersson Sundell K, Petzold M, Hägg S. Methods for assessing the preventability of adverse drug events: A systematic review. Drug Saf 2012;35(2):105-126
VISA ARTIKEL

Datum för disputation: 2014-03-21
Disputation: Fredagen den 21 mars 2014 klockan 13.00, Aulan på Nordic School of Public Health NHV, Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, Göteborg
Examinationsnivå: Doctor of Philosophy (Medicine)
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: adverse drug event
prevalence
medication error
patient safety
pharmacoepidemiology
Sammanfattning: Background: Adverse drug events (ADEs) are common and often preventable in hospitals, but few studies have investigated ADEs in outpatient care and none addressed this issue in the general population. Aim: The aim of the thesis is to estimate the prevalence of ADEs in the general population, to investigate the nature of ADEs, including categories of ADEs, and to evaluate the potential for preventing ADEs. Methods: An expert panel of Swedish physicians in 2010 (n=19), a population-based survey ... mer
ISBN: 978-91-628-8929-6
URI: http://hdl.handle.net/2077/34825
Samling:Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för medicin

 

 

© Göteborgs universitet 2011