Show simple item record

dc.contributor.authorWesterström, Anders
dc.date.accessioned2013-12-20T12:58:38Z
dc.date.available2013-12-20T12:58:38Z
dc.date.issued2013-12-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34709
dc.descriptionDen här magisteruppsatsen i kulturstudier är en ideologikritisk analys av Göteborgs stadsplaneringsidelogi mellan 1959 och 2011. Den huvudsakliga frågeställningen är hur skillnaden mellan efterkrigstidens- och dagens stadsbyggandsideologi kan förstås? Med hjälp av Karl Marx värdeteori om kapitalet undersöks de materiella betingelserna för stadsbyggnadsideologins förändrade förhållande. Studien argumenterar för att efterkrigstidens stadsbyggnad helt och hållet anpassades efter den tunga tillverkningsindustrins behov av arbetskraft och infrastruktur. Men också till den tillströmmande arbetarklassens högre krav på levnadsstandard. I analysen av nutida stadsplaneringsideologi pekar studien på förändrade förutsättningar såsom anpassning till global arbetsdelning och ränteorienterat kapital. Kritik riktas också mot den urbana sociologin som, enligt författaren, tenderar att idealisera efterkrigstidens stadsbyggnad i ljuset av nutidens ojämlika stadsplanering. Slutligen är studien ett försök att genom Göteborgs stadsplaneringsideologi periodisera och förstå hur kapitalet ständigt omformar det urbana rummet.sv
dc.description.abstractThe present master thesis in culture studies is an analysis of Gothenburg city planning ideology between 1959 and 2011. The question at issue is understanding the divergence between postwar and contemporary city planning ideology. Using Karl Marx’s value form theory on capital, the material basis for the changing conditions of city planning is examined. In the study it is argued that postwar city planning was entirely adjusted to the needs of manufacturing capital. However it was also essential to meet laboursʼ demand for rising living standards. In the analysis of contemporary city planning the study emphasize changing conditions: such as adjustment to the global division of labour and influence of rent oriented capital. Urban sociology is also criticized for idealizing postwar city planning in the wake of contemporary unequal urban development. Finally the study is an attempt to periodize and understand how capital constantly changes and adjusts the urban space according to its needs.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectGöteborgsv
dc.subjectstadsbyggnadsv
dc.subjectideologikritiksv
dc.subjectregleringsskolansv
dc.subjectfordismsv
dc.subjectpostfordismsv
dc.subjectmarxismsv
dc.subjectmodernismsv
dc.subjectkulturstudiersv
dc.titleStadens förändrade funktion - En ideologikritisk studie av Göteborgs översiktliga planering mellan 1959 och 2011sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Cultural Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaperswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record