Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Martina
dc.contributor.authorLantz, Amanda
dc.date.accessioned2013-12-12T15:31:32Z
dc.date.available2013-12-12T15:31:32Z
dc.date.issued2013-12-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34678
dc.description.abstractVi lever i en värld som blir allt mer global, vilket skapar möjligheter för företag att sourca produkter från de platserna i världen med bäst kompetens och/eller lägst pris. Indien är ett av de mest attraktiva länderna för företag att sourca ifrån, vilket dels beror på landets rika invånarantal, starka tillväxt och höga kompetens. Dock innebär global sourcing inte enbart fördelar utan företagen utsätts även för flertal risker och utmaningar som de måste hantera för att lyckas, inte minst på en tillväxtmarknad som Indien. Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap och förståelse för de utmaningar och risker som företag inom fordonsindustrin ställs inför, vid global sourcing på tillväxtmarknader. Studien fokuserar på Volvo Bussar och AQ Group för att undersöka hur de upplever, samt hanterar risker och utmaningar på tillväxtmarknaden Indien. För att besvara syftet med studien har det vetenskapliga förhållningssättet i uppsatsen varit hermeneutiskt med en deduktiv ansats och kvalitativ undersökningsmetod. Strukturerade intervjuer har genomförts med företagsledare inom två globala företag, dessutom har en intervju genomförts med en branschorganisation inom fordonsindustrin. Eftersom studien avser att undersöka ett fenomen i ett verkligt utfall, så har vi valt att genomföra en fallstudie. Volvo Bussar och AQ Group upplever i enighet med teorin främst risker inom kostnader, kvalitet, logistik, politik, kultur och infrastruktur vid global sourcing, med de tre sistnämnda riskerna som speciellt utmärkande för Indien. Genom uppsatsen har även en intern konflikt identifierats mellan inköpsavdelning och logistikavdelning för båda företagen, vilken inte har uppmärksammats i tidigare litteratur. På samma sätt som riskerna identifieras snarlikt av företagen, så är även hantering- och bedömningsprocesser lika. Båda företagen nämner inköpsprocess, ökade säkerhetslager samt bedömning enligt nyckeltal som de främst förekommande hanteringsstrategierna.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries12/13:15sv
dc.titleRisker och utmaningar med global sourcing – En studie om hur Volvo Bussar och AQ Group upplever samt hanterar risker och utmaningar vid sourcing i Indiensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record