GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Ärlighet varar alltid längst. Eller? En kvalitativ studie om god intern kommunikation och ärlighet på arbetsplatsen.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34662

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34662_1.pdf656KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ärlighet varar alltid längst. Eller? En kvalitativ studie om god intern kommunikation och ärlighet på arbetsplatsen.
Authors: Brinkåker, Isabelle
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Keywords: Kommunikation, intern kommunikation, god kommunikation, ärlighet, lögn
Abstract: Syftet med denna studie är att undersöka hur god intern kommunikation ser ut i verksamheter inom socialt arbete i Göteborg, Norra Hisingen, och om informanterna är nöjda med hur denna kommunikation tillämpas. Även synen på ärlighet kommer att undersökas för att se om det finns en koppling mellan ärlighet och god intern kommunikation. Det jag också vill få ut av undersökningen är om teoretikerna och informanterna, med fokusering på arbetstagarna, upplever en gemensam syn på vad god intern kommun... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34662
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011