GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Felaktiga förväntningar. En studie av Arbetsförmedlingens kommunikation mot ungdomar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34660

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34660_1.pdf429KbAdobe PDF
View/Open
Title: Felaktiga förväntningar. En studie av Arbetsförmedlingens kommunikation mot ungdomar
Authors: Jansson, Daniel Alexander
Issue Date: 12-Dec-2013
Degree: Student essay
Abstract: Arbetsförmedlingen, en av Sveriges största myndigheter, åtnjuter alltjämt ett väldigt lågt förtroende bland landets medborgare. Tidigare forskning visar att det förekommer att framförallt ungdomar tänker sig att Arbetsförmedlingen hjälper arbetslösa genom konkreta jobbförslag och arbetsförmedlande verksamhet. Tvärtemot visar utredningar att väldigt lite tid läggs på denna typ av handläggning. Dessa förhållanden riskerar att leda till besvikelse och frustration hos nyinskrivna ungdomar, och kan v... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/34660
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011