Show simple item record

dc.contributor.authorHylander, Karin
dc.contributor.authorNilsson, Monica
dc.date.accessioned2013-11-29T13:35:43Z
dc.date.available2013-11-29T13:35:43Z
dc.date.issued2013-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34554
dc.description.abstractBakgrund: I sjuksköterskans roll förväntas det att hon ska kunna kommunicera med patienten på ett respektfullt sätt. Sjuksköterskan har ett ansvar att tillgodose patientens trygghet inför ett operativt ingrepp. Målet med det preoperativa samtalet är att informera, undervisa och planera inför det kirurgiska ingreppet. God kommunikation och ett gott bemötande kan inverka positivt på patientens tillfrisknande och tillit till vården. Syfte: Att beskriva det preoperativa mötet mellan sjuksköterska och patient samt dess betydelse vid det kirurgiska vårdtillfället. Metod: Arbetet är en litteraturstudie där sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed som resulterade i 11 veteskapliga artiklar vilka granskades och analyserades enligt Fribergs modell för litteraturöversikt. Resultat: Det preoperativa samtalet har stor betydelse för patienten och sjuksköterskan. Resultatet innefattar tre teman; kunskapsförmedling, dialog, relation. Kunskapsförmedlingen skall vara strukturerad och individanpassad och det ska läggas stor vid information angående den planerade anestesin. Vid det preoperativa mötet skall sjuksköterskan i en dialog kunna förmedla och svara på patientens frågor. Patientens oro minskas genom ett gott bemötande och att de får känna sig delaktiga i sin vård. Möjligheten att få skapa en relation mellan sjuksköterska och patient genom kontinuitet ökade patientens och sjuksköterskans välbefinnande. Konklusion: För att kunna förbereda patienten inför ett operativt ingrepp är ett gott bemötande och god kommunikation mellan sjuksköterska och patient av stor vikt för att kunna samarbeta och tillfredsställa personliga behov. Den preoperativa informationen ska vara strukturerad och individanpassad och sjuksköterskan ska vara förberedd och ha tid för mötet. På en preoperativ mottagning där olika professioner är samlade finns möjlighet att tillgodose detta.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectpreoperative, patient, nurse, communication, dialog, surgery, anxiety, education, nursing, assesment, nurseled, anesthesiasv
dc.titlePreoperativt samtal - en bra grund för patienten och sjuksköterskansv
dc.title.alternativePreoperatively communication - a good foundation for the patient and the nursesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record