Show simple item record

dc.contributor.authorBrembeck, Petra
dc.date.accessioned2013-11-29T12:11:10Z
dc.date.available2013-11-29T12:11:10Z
dc.date.issued2013-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34547
dc.description.abstractKroniska sjukdomar orsakar sex av tio dödsfall världen över. Många av riskfaktorerna för flera kroniska sjukdomar - såsom rökning, övervikt och fetma, dålig kosthållning och fysisk inaktivitet - är livsstilsrelaterade och påverkbara. Flera av riskfaktorerna kan förebyggas eller förhindras med en positiv hälsobeteendeförändring, men det traditionella sättet att inom sjukvården ge råd till patienterna är ofta ineffektivt och resulterar sällan i någon bestående beteendeförändring. Syftet med denna litteraturbaserade översikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att stödja patienter med kronisk sjukdom till en positiv hälsobeteendeförändring, samt att beskriva vilka hälsoeffekter sjuksköterskans stöd kan få för patienten. Resultatet visade att arbetet med hälsopromotion upplevdes som berikande och utvecklande, när tid och resurser fanns avsatta, samt att brist på tid och sviktande stöd från ledningen var de största hindren mot ett hälsofrämjande arbetssätt. Hälsofrämjande arbete i form av motiverande samtal och coaching visade sig ge flera olika positiva hälsoeffekter hos patienter med kronisk sjukdom, vissa av fysiologiskt mätbar karaktär, andra självskattade. Sammanfattningsvis upplevdes hälsopromotion som ett värdefullt verktyg för sjuksköterskan och det hälsofrämjande arbetet gav flera olika positiva hälsoeffekter hos patienten, men den verkliga utmaningen upplevdes framför allt ligga i att integrera ett hälsofrämjande arbetssätt inom sjukvården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjecthealth promotion, behavioral change, nursing, coaching, motivational interviewingsv
dc.titleAtt stödja patienter med kronisk sjukdom till en positiv hälsobeteendeförändring - Sjuksköterskans upplevelse och hälsoeffekter hos patientensv
dc.title.alternativeTo support patients with chronic diseases to a positive health behaviour change - The nurse´s experience and health effects in the patientsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record