Show simple item record

dc.contributor.authorGustafsson, Sandra
dc.date.accessioned2013-11-15T15:15:52Z
dc.date.available2013-11-15T15:15:52Z
dc.date.issued2013-11-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34437
dc.description.abstractDagens samhälle är väldigt geografiskt utspritt, där bilen har en stor betydelse för människors höga tillgänglighet till olika utbudspunkter. Ekonomiska styrmedel har en tendens att minska den fria tillgången, framförallt för personer med begränsad möjlighet att öka sina transportkostnader. Särskilt är det människor med lägre inkomst som anses bli den grupp som får dra ner på sitt resande med bil. Ett alternativt transportmedel är kollektivtrafiken, men transportmedlet anses ha brister, där man kan få svårigheter att få ihop vardagslivet, både tids- och rumsligt. Svårigheten med att få ihop vardagslivet på detta sätt, tvingas människor dra ner på sitt deltagande i samhället. Uppsatsens syfte är att undersöka om och hur införandet av trängselskatten i Göteborg, som inte föregicks av testperiod eller folkomröstning, har påverkat människor med olika inkomstnivåer, både deras inställning till skatten och resvanor. Utifrån syftet har följande frågeställningar undersökts i uppsatsen: - Har människors uppfattning om avgiften förändrats efter införandet, och i så fall varför? - Har människors tillgänglighet förändrats efter införandet av trängselskatten, och i så fall hur? För att besvara mina frågeställningar ovan, valde jag enkätundersökning som metod. Urvalet i undersökningen blev 71 respondenter, majoriteten av dessa var negativa till trängselskatten. Analysen av resultatet gjordes med koppling till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, bland annat gällande acceptansen, om inkomsten är en beroende faktor, social exkludering och hur trängselskatten blev i Stockholm med fokus på accepterandet och påverkandet på stockholmarnas resvanor. Slutsatsen av undersökningen tyder på att människor med en lägre inkomst tendera att påverkas mer av avgiften än höginkomsttagare. De väljer att ta sig till andra platser, åker annan resväg för att undgå betalstationer och åker på helgerna när avgiften inte gäller. Undersökning visar även att människor är mest negativa på grund av betalstationernas placering, att ingen avgiftsfri led finns förbi Göteborg. Det påvisar att människor inte helt är emot avgiften, utan till stor del utformningen av systemet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsats i kulturgeografisv
dc.relation.ispartofseries2013:7sv
dc.subjectGöteborg – trängselskatt – Partille- inkomst– tillgänglighet – social exkluderingsv
dc.titleTrängselskatten i Göteborg - Påverkan på befolkningen i Partille kommun med utgångspunkt från inkomstsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of Economy and Societyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälleswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record