Show simple item record

dc.contributor.authorHellström, Jacob
dc.contributor.authorSkogsberg Hedblom, Viktor
dc.date.accessioned2013-11-08T13:31:07Z
dc.date.available2013-11-08T13:31:07Z
dc.date.issued2013-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34360
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att undersöka diskurserna kring ett antal bostadskvarter i södra Gårda i Göteborg. Utsagorna som utgör diskurserna är hämtade från kommunala politiker, boende, media samt Göteborg stads stadsarkitekt. Genom en kvalitativ metod intervjuar uppsatsförfattarna åtta politiker från Göteborgs byggnadsnämnd och fastighetsnämnd, en boende i södra Gårda samt Göteborgs stads stadsarkitekt. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av teori och tidigare forskning. De teoretiska referensramar som används är identitet, makt, psykoanalys, gentrifiering och diskursanalys. Den tidigare forskningen behandlar bostadspolitik, boendestandard, gentrifiering och social polarisering. I analysen redogörs för de fyra diskurser som urskiljs: Bevarandediskursen, rivningsdiskursen, den sociala diskursen om bostadens värde och den materiella diskursen om bostadens värde. Analysen och resultatet visar att ämnesområdets sociala och psykologiska aspekter underordnas ekonomiska, tekniska och ekologiska aspekter. Vidare märks markanta skillnader mellan rivningsdiskursen och bevarandediskursen avseende hur respektive diskurs ser på innebörden av boendestandard och det goda boendet. Vad som också visar sig är att kvarteren i södra Gårda beskrivs och betraktas som ett hinder för den expansion och utveckling som Göteborgs Stad strävar mot i idén om att vara en konkurrenskraftig evenemangs- och kunskapsstad.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectGentrifiering, identitet, makt, psykoanalys, boendestandard, Göteborg, Gårda, bostadspolitiksv
dc.titleDet goda boendet – En kvalitativ studie av diskurserna kring bostadskvarteren isv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record