GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Bibliographia Gothoburgensis :systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register /på uppdrag av jubileumsutställningen utarbetad av S. Aberstén


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34332

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34332_1.pdf57110KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bibliographia Gothoburgensis :systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920 jämte alfabetiskt register /på uppdrag av jubileumsutställningen utarbetad av S. Aberstén
Authors: Aberstén, Simon,
Issue Date: 1922
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/34332
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011