GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

Systematisla kunskapsöversikter; 5. Arbetsmiljöexponeringar och stroke - en kritisk granskning av evidens för samband mellan exponeringar i arbetsmiljön och stroke.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/34321

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_34321_1.pdf644KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 150kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: Systematisla kunskapsöversikter; 5. Arbetsmiljöexponeringar och stroke - en kritisk granskning av evidens för samband mellan exponeringar i arbetsmiljön och stroke.
Authors: Jakobsson, Kristina
Gustavsson, Per
Issue Date: 2013
Extent: 68 s
Publication type: report
Publisher: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa; Vetenskaplig skriftserie
2013;47(4)
ISBN: 978-91-85971-45-9
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/34321
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011