Show simple item record

dc.contributor.authorChristensson, Tobias
dc.date.accessioned2013-10-29T08:24:47Z
dc.date.available2013-10-29T08:24:47Z
dc.date.issued2013-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34274
dc.descriptionIntroduction: Pregnancy, obesity, aging and certain diseases are examples of conditions that affect the body, its constitution and composition. Simpler methods to estimate body composition are needed to complement more advanced traditional methods to better identify the health status without sacrificing accuracy and precision. Objective: To validate the results of body composition from bioelectrical impedance spectroscopy (BIS) against results from the study reference method, dual energy X-ray absorption (DXA), in overweight and obese lactating women after childbirth. Method: The design of the LEVA-study (Lifestyle for Effective Weight loss during lactation) consisted both intervention and longitudinal follow-up, which gave the opportunity to validate the absolute values (accuracy) and the ability to detect changes (precision). The mean difference between methods was tested statistically by paired t-test. Bland-Altman plots used to examine the degree of agreement between BIS and DXA, but also distribution and any systematic differences. Association between methods was measured by using Pearson´s correlation coefficient. Results: Between BIS and DXA, absolute measurements of the variables fat-free mass (FFM) and fat mass (FM) showed a statistically significant difference (p < 0.001). Analysis of changes over time showed no significant difference between BIS and DXA in the same variables (p > 0.05). Analysis of total muscle mass gave no significant difference between BIS and DXA, either in absolute values or in change (p > 0.05). Conclusion: At group level, BIS may not be completely accurate to estimate body composition in women (BMI 25-35) postpartum at absolute measurements if compared with results from DXA. However, BIS demonstrated changes equivalent to DXA when measuring the same variables over time. On group level, total body skeletal muscle mass (TBSMM) calculated from BIS did not statistically differed from DXA, either absolute values or change.sv
dc.description.abstractIntroduktion: Graviditet, fetma, åldrande och vissa sjukdomar är exempel på tillstånd som påverkar kroppen, dess konstitution och sammansättning. Enklare metoder som uppskattar kroppssammansättning behövs för att komplettera mer avancerade traditionella metoder för att bättre kunna kartlägga hälsostatus utan att göra avkall på riktighet och precision. Syfte: Att validera resultat av kroppssammansättning från bioelektrisk impedansspektroskopi (BIS) mot resultat från studiens referensmetod, röntgenabsorption (DXA), hos överviktiga och obesa ammande kvinnor efter förlossning. Metod: Designen i LEVA-studien (Livsstil för Effektiv Viktminskning under Amning) bestod av både intervention och longitudinell uppföljning vilket gav möjlighet till validering av absoluta värden (riktighet) och förmågan att upptäcka förändringar (precision). BIS prövades mot DXA statistiskt där skillnaden i medeldifferens analyserades med parat t-test. Bland-Altman diagram kompletterade analysen för att undersöka spridningen och eventuella systematiska skillnader mellan BIS och DXA. Pearsons korrelationskoefficient mätte samvariationen mellan metoderna. Resultat: Absoluta mätningar av variablerna fettfri massa (FFM) och fettmassa (FM) visade en statistisk signifikant skillnad mellan BIS och DXA (p < 0,001). Analys av förändringar över tid visade ingen signifikant skillnad i FFM och FM mellan BIS och DXA (p > 0,05). Analys av total muskelmassa gav ingen signifikant skillnad mellan BIS och DXA, varken vid absoluta värden eller vid förändring (p > 0,05). Slutsats: Vid absoluta mätningar på gruppnivå kan BIS inte helt korrekt analysera kroppssammansättningen hos kvinnor (BMI 25-35) postpartum jämfört med resultat från DXA. Däremot påvisade BIS förändringar likvärdigt med DXA vid mätning av samma variabler över tid. Total muskelmassa beräknad från BIS skiljde sig på gruppnivå inte statistiskt från DXA, varken för absoluta värden eller vid förändring.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectBioelektrisk impedansspektroskopi (BIS), Kroppssammansättning, Postpartum, Röntgenabsorption (DXA), Valideringsv
dc.subjectBioelectrical impedance spectroscopy (BIS), Body composition, Dual energy xray absorptiometry (DXA), Postpartum, Validationsv
dc.titleBestämning av kroppssammansättning hos överviktiga och obesa ammande kvinnor. Validering av bioelektrisk impedans mot röntgenabsorption.sv
dc.title.alternativeDetermination of body composition in overweight and obese lactating women. Validation of bioelectrical impedance spectroscopy against dual energy X-ray absorptiometry.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record