Show simple item record

dc.contributor.authorBeijbom, Christin
dc.contributor.authorWänerskog, Caroline
dc.date.accessioned2013-10-18T12:17:16Z
dc.date.available2013-10-18T12:17:16Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34217
dc.descriptionThe aim of the study was to examine the impact of the use of Talking Mats in group conversations with preschool children. Two preschool teachers and eight preschool children, aged 4-5, took part in one of two conversational groups with one teacher and four children in each group. The groups were video-taped during four group conversations on two topics, with and without the use of Talking Mats. The amount of time for each child in the conversation was calculated, the child’s communicative contributions were coded and thereafter the extent to which their views were noticed was analyzed. When Talking Mats was used the conversations mainly concerned opinions. Without Talking Mats the conversations concerned other things both within and outside of the topic. The most distinctive feature in the conversations with Talking Mats was that the children noticed each other’s opinions to a much higher degree.sv
dc.description.abstractStudiens syfte var att undersöka hur samtal mellan förskolebarn i grupp påverkas då metoden samtalsmatta används. Tre analysområden undersöktes – samtalsutrymme, samtalsinnehåll och uppmärksammande av åsikter. Två pedagoger samt åtta förskolebarn, 4-5 år gamla, deltog i studien. Deltagarna var fördelade i två samtalsgrupper med vardera en pedagog och fyra barn. Respektive grupp videoinspelades under fyra gruppsamtal då de samtalade om två olika samtalsämnen med och utan samtalsmatta. Tid för varje barns utrymme i samtalen beräknades, barnens kommunikativa bidrag kodades efter innehåll och därefter analyserades i vilken utsträckning åsikterna uppmärksammades. Barnens samtalsutrymme skiljde sig inte signifikant mellan samtalsformerna. När samtalsmatta användes handlade samtalet i större utsträckning om åsikter. Samtalen utan samtalsmatta handlade mer om annat som var både inom och utanför samtalsämnet. Det mest utmärkande för samtalen med samtalsmatta var att barnens åsikter uppmärksammades i betydligt högre utsträckning av de andra barnen i samtalsgruppen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2013:255sv
dc.subjectsamtalsmatta, gruppsamtal, förskola, barn, inkluderingsv
dc.subjectTalking Mats, group conversation, preschool, children, inclusionsv
dc.titleSamtalsmatta som kommunikationsstödjande redskap för gruppsamtal i förskolansv
dc.title.alternativeTalking Mats as a communicative resource in group conversationswith preschool childrensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record