Show simple item record

dc.contributor.authorSöderberg, Sara
dc.contributor.authorTorstensson, Erik
dc.date.accessioned2013-10-18T12:07:14Z
dc.date.available2013-10-18T12:07:14Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34215
dc.descriptionThe purpose of this study was to collect Swedish normative data for Lundamaterialet for children aged 3:0-4:5 years. Another aim was to examine the effectiveness of the test; if it elicits adequate responses for deciding if a child has acquired a specific language structure or not. Normative data was collected for 195 children with typical language development. Participants were recruited from pre-schools in the municipalities of Göteborg, Mölndal, Härryda and Skövde. This study presents normative data for 79 children constituting the three youngest halfyear groups. Results show that the children had acquired more than half of the investigated phonological and grammatical structures and that the older children had acquired more structures than the younger ones. Results also indicate that Lundamaterialet is well functioning but that the effectiveness of a few test items was considerably lower. Some items contain words or concepts that were unfamiliar to many of the children.sv
dc.description.abstractHuvudsyftet med föreliggande studie var att utföra en svensk delnormering av Lundamaterialet omarbetad version för åldrarna 3:0- 4:5 år. Bisyftet var att undersöka materialets effektivitet; i vilken utsträckning det eliciterar svar som ger tillräckligt med information för att bestämma om barnet tillägnat sig en viss språklig struktur. Lundamaterialet normerades på 195 barn med typisk språkutveckling. Deltagarna rekryterades från förskolor i kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda och Skövde. I föreliggande studie redovisas normeringsdata för 79 barn vilka utgör de tre yngsta halvårsgrupperna. Resultaten visar att barnen har tillägnat sig mer än hälften av de fonologiska och grammatiska strukturerna i materialet och klarar fler strukturer med stigande ålder. Resultaten visar också att Lundamaterialet som helhet har hög effektivitet men att effektiviteten på enstaka uppgifter är betydligt lägre. Ett fåtal uppgifter eftersöker ord eller begrepp som var obekanta för många av barnen.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2013:253sv
dc.subjectLundamaterialet, normering, effektivitet, förskolebarnsv
dc.subjectThe Lund Test of Phonology and Grammar, Lundamaterialet, normative data, test effectiveness, pre-school childrensv
dc.titleSvensk delnormering av Lundamaterialet för åldrarna 3:0–5:11 år och undersökning av materialets effektivitetsv
dc.title.alternativeStandardisation of the Lund Test of Phonology and Grammar for Swedish children aged 3:0-5:11 years and examination of test effectivenesssv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record