Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Linnea
dc.contributor.authorLarsfelt, Sofia
dc.date.accessioned2013-10-18T12:01:40Z
dc.date.available2013-10-18T12:01:40Z
dc.date.issued2013-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34214
dc.descriptionSemantic feature analysis (SFA) is a treatment technique used for aphasic word finding difficulties after stroke. The method has earlier been evaluated with positive outcome regarding words that have been trained during intervention while more varied results have been presented regarding untrained words. The aim of this study was therefore to evaluate the effects of the method on naming in untrained nouns and verbs, in both confrontation naming and in discourse. The present study is the first to evaluate SFA with Swedish-speaking persons. A single-subject design was used. Three persons with word finding difficulties following different type, and severity of aphasia, participated in the study. No improvement was observed in confrontation naming of untrained words for any of the participants. Modest changes in naming were observed in discourse production. One conclusion of this study was that intervention with SFA should be preceded by an investigation of the patients´ linguistic ability, to find out whether they are likely to benefit from SFA treatment or not.sv
dc.description.abstractSemantisk särdragsanalys (semantic feature analysis, SFA) är en behandlingsmetod som används för att behandla ordfinnandesvårigheter till följd av afasi efter stroke. Metoden har tidigare utvärderats med positiva resultat på tränade ord, medan effekten på otränade ord har varierat. Syftet med föreliggande studie var därför att utvärdera metodens effekt på benämningsförmågan av otränade substantiv och verb, både på ord- och på diskursnivå. Studien är den första som utvärderar SFA på svensktalande personer. I studien, som var av single-subject design, deltog tre personer med ordfinnandesvårigheter till följd av olika typ och grad av afasi. Resultaten i föreliggande studie kunde inte påvisa någon förbättring av benämningsförmågan på ordnivå hos någon av deltagarna. Dock kunde en mindre förbättring av benämningsförmågan iakttas på diskursnivå. En av studiens slutsatser är att behandling enligt SFA bör föregås av noggrann utredning av deltagarnas språkliga förmåga för att klargöra om de lämpar sig för behandling enligt metoden.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2013:251sv
dc.subjectsemantisk särdragsanalys, behandling, ordfinnandesvårigheter, benämningsförmåga, afasisv
dc.subjectsemantic feature analysis, intervention, word finding difficulties, naming, aphasiasv
dc.titleSemantisk särdragsanalys: behandlingsmetodens effekt på benämningsförmågan hos tre personer med ordfinnandesvårigheter till följd av afasisv
dc.title.alternativeSemantic feature analysis: training effects on naming in three persons with word finding difficulties following aphasiasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record