Show simple item record

dc.contributor.authorLitzell, Matilda
dc.contributor.authorOlausson, Mikaela
dc.date.accessioned2013-10-10T07:38:51Z
dc.date.available2013-10-10T07:38:51Z
dc.date.issued2013-10-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34152
dc.descriptionThe purpose of this study is to examine how well the teaching of physical education meets the needs of a future life in the building and construction industry. In order to answer the survey's purpose, we have carried interviews with teachers for the subject Physical education and health as well as with teachers for the Building- and construction program in order to through their experience gain understanding of common health problems in the profession, but also to gain a deeper understanding of the importance of the subject Physical education and health for this profession. We have reported and described previous research and then analyzed it during our processing of collected data material. The result of the interviews showed that the teachers as far as possible are trying to adjust the lessons to suit this practical program. They also indicate several aspects to consider in order to further customize the education for students in the Building- and construction program. We believe that it is difficult to generalize about how well the subject Physical education and health meets future construction workers in an effective health precaution, but based on our results, we can assume that the subject does not in a sufficient degree relieve health problems in this profession. In order to make further and more qualitative adjustments that increase students' chances for a longer working life in the construction industry, more time for physical education, greater collaboration within faculty and concrete guidelines for how an adaptation should proceed need to be adopted.sv
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att undersöka hur väl undervisningen av Idrott och hälsa tillgodoser behoven för ett framtida arbetsliv inom bygg- och anläggningsindustrin. För att svara på undersökningens syfte har vi genomfört samtalsintervjuer med lärare för ämnet Idrott och Hälsa samt med lärare för byggämnen på Bygg- och anläggningsprogrammet för att genom deras erfarenhet ta reda på vanligt förekommande hälsoproblem inom yrket, men också för att få en djupare förståelse kring ämnet Idrott och hälsas betydelse för denna yrkesgrupp. Vi har redovisat och beskrivit forskningsläget och sedan analyserat detta under vår bearbetning av insamlat datamaterial. Resultatet av samtalsintervjuerna visade att idrottslärarna i så stor mån som möjligt försöker anpassa undervisningen för att passa detta yrkesprogram. De uppger även flera aspekter att ta ställning till för att ytterligare kunna anpassa undervisningen för elever på Bygg- och anläggningsprogrammet. Vi anser dock att det är svårt att generalisera kring hur väl ämnet Idrott och hälsa tillgodoser framtida byggarbetare i ett hälsoförebyggande syfte, men utifrån vårt resultat kan vi anta att ämnet inte gör det i tillräckligt stor utsträckning för att lindra hälsoproblemen hos denna yrkesgrupp. För att ytterligare och mer kvalitativ anpassning som ökar elevers förutsättningar för ett längre arbetsliv inom byggbranschen ska kunna äga rum krävs mer tid för idrottsämnet, större samarbete inom lärarkollegiet samt konkreta riktlinjer till hur en anpassning bör gå till väga.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesIdrottsvetenskap idrott och hälsasv
dc.relation.ispartofseriesVt 2013sv
dc.subjectAnställningsbarsv
dc.subjectbelastningsergonomisv
dc.subjectfysisk psykosocialsv
dc.subjecthälsoförebyggasv
dc.subjectidrott och hälsasv
dc.titleÄmnet Idrott och hälsa som grund för ett längre arbetslivsv
dc.title.alternative- en studie om byggarbetares hälsorisker samt hur väl ämnet Idrott och hälsa tillgodoser denna yrkesgrupp med ett hälsoförebyggande arbetesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record