Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Peter
dc.date.accessioned2013-10-04T14:03:25Z
dc.date.available2013-10-04T14:03:25Z
dc.date.issued2013-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34115
dc.description.abstractNöjesfält har ofta uttalade servicekoncept vars syfte är att dess gäster ska få en service av hög kvalitet för att nöjesfältet som helhet ska vara underhållande, och inte enbart de åkattraktioner och andra nöjen som erbjuds. Syftet med denna studie var att genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer undersöka hur ledarskapet ser ut som används av operativa mellanchefer på nöjesfält för att motivera de underställda medarbetarna att förmedla en hög nivå av service till gästerna de möter i sitt dagliga arbete. De respondenter som valdes ut för undersökningen arbetade samtliga på Skara Sommarland under säsongen 2012 och hade positioner som operativa mellanchefer vilka benämndes teamledare eller biträdande restaurangchef. Skara Sommarland använder sig av koncernen Parks and Resorts servicerelaterade vision leverera en helhetsupplevelse i världsklass – Varje gång! Det är denna vision de operativa mellancheferna som deltagit i undersökningen har arbetat med för att deras medarbetare ska förmedla till parkens gäster. Undersökningen var av typen tvärsnittstudie och representerar synen på ledarskap som innehas av operativa mellanchefer som varit verksamma under sommarsäsongen 2012 på Skara Somarland. Som bakgrund till undersökningen ligger tidigare forskning i form av ledarskaps- och motivationsteorier som sedan kopplas till undersökningens resultatdel i diskussionen. Det resultat som studien visar är hur ledare genuint behöver dela den servicerelaterade vision som ska förmedlas till nöjesfältets medarbetare och i nästa led till dess gäster. Den viktigaste aspekten i ledarskapet är delegering av ansvar vilket leder till ökad autonomi och självständighet hos medarbetarna, liksom förmåga att ta egna initiativ. En autonom medarbetare som till fullo tror på, och delar företagets värderingar, och har en tilltro till dess servicekoncept är också den som bäst kommer kunna ge god service till nöjesfältets gäster. I uppsatsens diskussionsdel presenteras de verktyg en operativ mellanchef på nöjesfält kan använda sig av för att motivera sina medarbetare till att ge den service som är önskvärd enligt ett uttalat servicekoncept.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectLedarskapsv
dc.subjectMotivationsv
dc.subjectServicesv
dc.subjectNöjesfältsv
dc.subjectSkara Sommarlandsv
dc.titleLeda i världsklass! En kvalitativ studie om operativa mellanchefers syn på ledarskap och motivation på nöjesfältsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record