Show simple item record

dc.contributor.authorSkoog, Klara
dc.date.accessioned2013-10-04T13:58:23Z
dc.date.available2013-10-04T13:58:23Z
dc.date.issued2013-10-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34113
dc.description.abstractGenom ett samarbete mellan offentliga arbetsgivare i Västsverige har ett nätverk för samverkan kring ledarskap i offentlig verksamhet skapats. Nätverket driver bland annat ett mentorskapsprogram för chefer på höga chefspositioner inom de olika offentliga organisationerna. Syftet med denna studie är att undersöka nätverkets Mentorskapsprogram ur ett deltagarperspektiv. För det första syftar studien till att utreda huruvida mentorer och adepter upplever att Mentorskapsprogrammet har haft betydelse för deras egen ledarskapsutveckling och i så fall på vilket sätt. Utöver detta undersöker studien deltagarnas uppfattning om huruvida Mentorskapsprogrammet påverkar de egna organisationerna och i så fall på vilket sätt. Dessutom syftar studien till att utreda hur Mentorskapsprogrammet skulle kunna utvecklas ytterligare. Tidigare forskning som berörs i studien handlar främst om ledarskapsutveckling, coaching, mentorskap samt studier som tidigare utvärderat ledarskapsutvecklingsprogram. Teorin som presenteras i studien berör ledarskap och kompetensutveckling. Modellerna det totala ledarkonceptet och kompetensformeln har valts för analys av det empiriska materialet. Metoden som valts är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har använts. Totalt har nio intervjuer med adepter och mentorer som deltagit i Mentorskapsprogrammet genomförts. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och analyserats med hjälp av metoden kategorisering för att hitta teman i de intervjuades svar. Resultatet studien presenterar är att en övervägande majoritet av såväl adepter som mentorer upplevde att Mentorskapsprogrammet haft en positiv betydelse för dem och deras ledarskapsutveckling på många olika sätt. Utveckling av personlig produktivitet, personligt ledarskap, motiverande ledarskap samt strategiskt ledarskap har kunnat konstateras. Gällande frågan om huruvida Mentorskapsprogrammet haft betydelse för organisationerna och i så fall på vilket sätt rådde delade uppfattningar. Vissa menade att organisationernas påverkats i hög grad medan andra menade att detta inte alls varit aktuellt. Gällande Mentorskapsprogrammets utveckling presenterades ett stort antal åtgärder för att kunna förbättra upplägget och skapa större betydelse för både individer och organisationer.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectledarskapsv
dc.subjectledarskapsutvecklingsv
dc.subjectmentorskapsprogramsv
dc.subjectcoachingsv
dc.subjectkompetensutvecklingsv
dc.titleLedarskapsutveckling genom mentorskapsprogram - En studie av ett mentorskapsprograms betydelse som ledarskapsutvecklingsinsats inom offentlig sektorsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg / Department of sociology and work scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record