Show simple item record

dc.contributor.authorJohanna, Wignell
dc.contributor.authorFalk Sadek, Isabelle
dc.contributor.authorHamnered Viita, Petra
dc.date.accessioned2013-09-23T12:35:15Z
dc.date.available2013-09-23T12:35:15Z
dc.date.issued2013-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/34040
dc.description.abstractTitel: Reklam – a matter out of place En kvalitativ studie om användarens inställning om reklam på Facebook Författare: Johanna Wignell, Isabelle Falk Sadek, Petra Hamnered Viita Uppdragsgivare: Nowa Kommunikation Kurs: Medie-­‐ och kommunikationsvetenskap, examensarbete, Institutionen för jouralistik, Medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Marie Grusell Antal ord: 12 694 (exklusive executive summary, referenser och bilagor) Syfte: Att undersöka användarens uppfattning om reklam på Facebook. Metod: Kvalitativ studie med fokusgruppsamtal, samtals intervjuer och deltagande observationer Material: Analys av samtalsintervjuer och observationer av sammanlagt sju personer samt tre fokusgruppsamtal om sammanlagt tretton personer Huvudresultat: Det har visat sig att i vår studie har kontexten och ålder stor betydelse för inställningen till reklamen. Facebook är ett socialt nätverk där de sociala värdena råder. Detta visas genom att inställningen generellt var negativ till reklam. Medan den reklam som ansågs som underhållande, emotionellt berörande och kopplad till intresse gav ett positivt intryck och blev därmed lättare att acceptera. Den bedömning som gjordes av deltagarna i vår studie visade att reklamens utformning och budskap var av stor vikt. Men reklamen kunde ses som ett verktyg för att uttrycka identitet. Och därmed var användarna noga med vad man förknippade sig med när man gillade eller delade. Man vill inte bli missuppfattad av sin sociala omgivning. De yngre deltagarna hade en mer medveten strategi i bemötandet av reklam, medan de äldre tenderade till att se sig själva som ”utsatta” för reklam, och därmed hade ett mer passivt ställningstagande.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesC854sv
dc.subjectindividualiseringsv
dc.subjectFacebooksv
dc.subjectidentitetsv
dc.subjectannonsersv
dc.subjectnewsfeedsv
dc.subjectprofilsv
dc.subjectanvändaresv
dc.subjectdelasv
dc.subjectgillasv
dc.subjectreklamsv
dc.titleReklam -­‐ a matter out of place? En kvalitativ studie om användarnas inställning till reklam på Facebooksv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism, Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record