Show simple item record

dc.contributor.authorBrännlund, Daniel A.
dc.contributor.authorDavidsson, Fredrik C.
dc.date.accessioned2013-09-20T08:48:42Z
dc.date.available2013-09-20T08:48:42Z
dc.date.issued2013-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33994
dc.descriptionDesign principles are usually used by interaction designers to help creating a user friendly design by making the designer think about the different aspects of the design. These design principles has been further developed since they emerged in the 1990s, and today they're often used in the field of interaction design. By using the design principles, bad design can be avoided and the frustration of the user reduced. Design patterns is described as structural and behavioral characteristics to improve the environment in user interface amongst other areas. These characteristics could make things easier to understand or improve their appearance, they make tools more usable. The purpose with this essay is to identify design guidelinesto be used by developers when designing surveillance systems. The research question is: Which guidelines in the aspect of interaction design used as guidelines when designing user friendly surveillance systems? To examine the use of the system we observed Saab employees taking the roll as a radar operator. In addition to observing them we also interviewed the employees with hope of gathering data with wide range and depth. The result of our survey was analyzed and we determined some guidelines based on three themes, in the conclusion we identified two concepts that was a part of every guideline. Theese concepts are clarity and concistency and is our contribution to the field of research. This is to tackle the complexity of the surveillance system and large amount of information to interpret Resultatet av undersökningen analyserades och vi kom fram till en del riktlinjer som baseras på tre teman och i vår slutsats presenteras tydlighet och konsekvens som två återkommande begrepp och ses som uppsatsen bidrag till den akademiska världen. Anledningen till detta är att begreppen tror vi är viktiga för att kunna tackla övervakningssystemens komplexitet och stora mängd information som presenteras.sv
dc.description.abstractDesignprinciper används av interaktionsdesigners för att underlätta skapandet av användarvänlig design genom att få dessa att tänka på olika aspekter av designen. Dessa principer har vidareutvecklats sedan uppkomsten på 1990-talet och idag används de ofta inom interaktionsdesign. Genom att använda sig av dessa designprinciper kan dålig design undvikas och därmed minska frustration hos användaren. Designmönster beskrivs som strukturella och beteendemässiga egenskaper som förbättrar miljön för exempelvis användargränssnitt. Dessa egenskaper kan bidra till att göra saker lättare att förstå eller förbättra dess utseende, de gör verktyg mer användbara. Syftet med denna uppsats är att ta fram ett antal designriktlinjer vid utformning av övervakningssystem. Det leder fram till frågeställningen: Vilka riktlinjer med fokus på interaktionsdesign bör användas vid utformning av användarvänliga övervakningssystem? För att ta reda på hur interaktion med övervakningssystem fungerar så har vi samarbetat med Saab Electronic Defence Systems där vi undersökt interaktionen med deras radarövervakningssystem ”Giraffe AMB”. Undersökningen bestod av observationer och intervjuer av personal på Saab. Detta för att få en bred bild av den insamlade datan att analysera. Resultatet av undersökningen analyserades och vi kom fram till en del riktlinjer som baseras på tre teman och i vår slutsats presenteras tydlighet och konsekvens som två återkommande begrepp och ses som uppsatsen bidrag till den akademiska världen. Anledningen till detta är att begreppen tror vi är viktiga för att kunna tackla övervakningssystemens komplexitet och stora mängd information som presenteras.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries1651-4769sv
dc.relation.ispartofseries2013:022sv
dc.subjectDesignmönstersv
dc.subjectDesignprincipersv
dc.subjectGiraffe AMBsv
dc.subjectSaabsv
dc.subjectInteraktionsdesignsv
dc.titleDesignriktlinjer för övervakningssystemsv
dc.title.alternativeEn fallstudie om hur designteori kan användas för att skapa riktlinjer för utformning av användarvänliga övervakningssystemsv
dc.title.alternativeDesign guidelines for surveillance systemssv
dc.title.alternativeA case study on how design theory can be used to create guidelines to use when designing user friendly surveillance systemssv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record