Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsson, Madeleine
dc.contributor.authorJansson, Johanna
dc.contributor.authorBerg, Sandra
dc.date.accessioned2013-09-20T08:46:04Z
dc.date.available2013-09-20T08:46:04Z
dc.date.issued2013-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33987
dc.descriptionThe use of mobile devices has increased dramatically in recent years and the development of new technologies has made it difficult for developers to know what screen size and device the visitor is using. This has resulted in the fact that today there is a problem with the interface for web pages on mobile devices. They are not adapted to the flexibility required for the interfaces to be recognized on various mobile devices. Instead of developing two separate web pages, where one is designed for mobile devices and one for desktop and keep them both continously updated, responsive web design simplifies the work process. Responsive web design is a flexible and dynamic interface that adapts to mobile device and screen sizes. It is often based on mobile first, which means developing web pages based on the smallest unit first. The aim of this study was to increase an understanding of responsive web design and how it can improve the user experience based on three themes: 1) humans, 2) responsive web design, and 3) technology. Based on these themes, we have investigated their relationships and how they affect each other. Our research question is therefore: How does responsive web design affect the user experience of the web? Our studies main conclusion is that you have to design web pages based on the purpose and content. Taken these factors into account you will also achieve a good user experience.sv
dc.description.abstractAnvändandet av mobila enheter har ökat kraftigt de senaste åren och utvecklingen av ny teknik har gjort det svårt för utvecklare att veta vilken skärmstorlek och enhet som besökaren använder sig av. Detta har lett fram till att det idag finns en gränssnittsproblematik för webbsidor på mobila enheter då de inte är anpassade efter den flexibilitet som krävs för att gränssnitten ska kännas igen på olika mobila enheter. Istället för att verksamheter ska utveckla två separata webbsidor, där en är anpassad för en mobil enhet och kontinuerligt underhålla två webbsidor så möjliggör responsiv webbdesign en förenkling av arbetsprocesser. Responsiv webbdesign har ett flexibelt och dynamiskt gränssnitt som anpassar sig efter alla mobila enheters respektive skärmstorlekar. Responsiv webbdesign utgår ofta från mobile first vilket innebär att man utvecklar webbsidor utifrån den minsta enheten först. Detta leder till att webbsidors innehåll prioriteras utefter verksamheters effektivitet. Syftet med studien har varit att öka förståelsen för responsiv webbdesign och hur den kan förbättra användarupplevelsen med utgångspunkt i tre teman: 1) människa, 2) responsiv webbdesign och 3) teknik. Utifrån dessa har vi undersökt relationer och hur de påverkar varandra. Vår frågeställning lyder därför: Hur påverkar responsiv webbdesign användarupplevelsen av webben?” Vår studies viktigaste slutsats är att man måste designa webbsidor utifrån syfte och innehåll. Tas dessa faktorer till hänsyn uppnås också en god användarupplevelse.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries1651-4769sv
dc.relation.ispartofseries2013:047sv
dc.subjectResponsiv webbdesignsv
dc.subjectwebbdesignsv
dc.subjectmobile firstsv
dc.subjectdesignsv
dc.subjectanvändarupplevelsesv
dc.titleBättre användarupplevelse med responsiv webbdesignsv
dc.title.alternativeEn undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och tekniksv
dc.title.alternativeImproved user experience with responsive web designsv
dc.title.alternativeAn exploratory study focusing on the relationships between humans, responsive web design and technologysv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record