Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Katarinasv
dc.contributor.authorSöderqvist, Charlottesv
dc.contributor.authorPettersson, Jeanettesv
dc.date.accessioned2013-08-28T08:38:34Z
dc.date.available2013-08-28T08:38:34Z
dc.date.issued2013sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33768
dc.description.abstractSammanfattning Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) uppmärksammat att rättstavning är något som kan uppfattas som svårt för eleverna. Vi vill därför inför vår kommande yrkesutövning få en större inblick i hur lärare arbetar med rättstavning och rättning av elevtexter på låg- mellan- och högstadiet samt om lärarna utgår från någon forskning och teori, detta för att det i dagens samhälle är viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang. Syftet med uppsatsen är att belysa hur behöriga lärare i ämnet svenska ser på vikten av rättstavning och rättning. Till vår hjälp har vi följande frågeställningar: Vilka likheter och skillnader finns mellan lärares syn på rättstavning i de olika åldersgrupperna? Vilka likheter och skillnader finns på lärares sätt att rätta elevers stavfel? Utgår lärares syn på rättstavning ifrån forskning och/eller beprövad erfarenhet? Litteraturen i uppsatsen behandlar styrdokumenten och språkinlärning samt teorier och metoder kring rättstavning och rättning av elevtexter. Undersökningsmetoden är kvalitativ genom enskilda samtalsintervjuer med behöriga lärare i ämnet svenska i grundskolans olika stadium. Resultatet av studien visar att lärare i ämnet svenska anser att det är viktigt att kunna stava korrekt för att kunna uttrycka sig förståeligt. Lärare lägger dock olika mycket vikt på stavningen i sin undervisning, beroende på elevernas mognad och uppgiftens syfte. Undervisningen kring rättstavning sker, oavsett vilket stadium läraren arbetar på, både som ett isolerat moment och som integrerat i undervisningen. Vid rättandet av elevtexter är lärare försiktiga, oavsett vilket stadium de arbetar på, då de anser att det kan hämma elevers skrivande. Rättning bör istället ske i dialog med eleverna. Lärarna i vår studie har svårt att svara på vilken teori eller forskning som deras syn på rättstavning och deras arbete med denna bottnar i.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectRättningsv
dc.subjectRättstavningsv
dc.subjectStavningsreglersv
dc.subjectSvenskasv
dc.titleLärares syn på rättstavning och rättning – När, hur och varför?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskapsv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record