Show simple item record

dc.contributor.authorTörnbom, Karin
dc.date.accessioned2013-08-13T07:40:43Z
dc.date.available2013-08-13T07:40:43Z
dc.date.issued2013-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33660
dc.descriptionBackground Participation in the community is vital to mental health and is beneficial to individuals and society. Many studies discuss this issue in relation to the disabled, and this study investigates this further. The goal of this survey, performed in Göteborg, Sweden, is to study issues relating to the participation of people with physical disabilities, according to their own perceptions and experiences on this issue. Method Qualitative methodology was used to explore experiences of participation in twenty physically disabled adults by means of semi structured personal interviews. Results From a social constructionist view, disability is explained in terms of being socially constructed. Through the social model of disability this study shows that disabled people encounter hindrances in form of societal barriers and negative attitudes in everyday life and on the labor market. Something that stands out clearly in the results is the fact that employment has a central role in participation. Themes that appeared in the material were: Attitudes and treatment, Employment, Possibilities for being influential, Social relationships and Self-image. Conclusion Participants emphasized the importance of being accepted by others, being treated equally, playing an active role in decision making and a need to be employed on the labor market. The informants explained their social relations to be few, but genuine, although several wanted to have more friends or longed to be in an intimate relationship. The majority was rather content with attitudes in society, even though several felt that employers generally had poor attitudes towards disabled. The importance of making the labor market more accessible for the disabled is highlighted in this survey.sv
dc.description.abstractBakgrund Delaktighet i samhället är avgörande för den psykiska hälsan och är viktigt utifrån såväl ett individuellt som ett samhälleligt perspektiv. Tidigare studier har undersökt delaktighet i relation till funktionsnedsatta personer, och denna studie fördjupar och utreder frågan vidare. Målet med undersökningen, utförd i Göteborg, är att studera frågor som rör delaktighet i samhället enligt de funktionsnedsattas egna upplevelser och erfarenheter. Metod Kvalitativ metod har använts för att undersöka hur tjugo funktionsnedsatta personer tänker och resonerar kring sin egen delaktighet i samhället. Detta gjordes genom semistrukturerade personliga intervjuer. Resultat Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses funktionshindret som en orsak av de hindrande faktorer som den funktionsnedsatta möter ute i samhället. Själva funktionshindret förklaras därför i termer av social konstruktion. Denna studie visar bland annat att personer med funktionsnedsättning möter hinder i form av negativa attityder och okunskap i vardagslivet och på arbetsmarknaden. Ett tydligt fynd i materialet var att tillgången till sysselsättning spelade en central roll för att stärka deltagarnas upplevelse delaktighet. De teman som framkom i materialet var: omgivningens attityder och bemötande, sysselsättning och arbetsliv, möjlighet till påverkan, sociala relationer och självbild och personlighet. Slutsatser Deltagarna betonade vikten av att accepteras av andra, behandlas lika, spela en aktiv roll i det egna livet, och få komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarna beskrev sina sociala relationer som få men äkta/nära, även om flera längtade efter nya bekantskaper. Majoriteten kände sig relativt nöjda med attityder och bemötande från allmänheten, samtidigt som många hade dåliga erfarenheter av attityder och bemötande från arbetsgivare. Vikten av att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig och öppen för funktionsnedsatta har ett tydligt fokus i uppsatsen.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfysisk funktionsnedsättning, delaktighet, attityder, arbetesv
dc.subjectphysical disability, participation, attitudes, employmentsv
dc.title”Man ska vara slängd i käften och rolig” En kvalitativ studie om fysiskt funktionsnedsatta personers upplevelser och tankar om delaktighet i samhället.sv
dc.title.alternative“You should have the gift of the gab and be fun” A qualitative study on physically disabled people´s experiences and thoughts about participation in the societysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record