Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Niklas
dc.contributor.authorJohansson, Emilie
dc.contributor.authorTorbäck, Mikaela
dc.date.accessioned2013-08-08T11:38:41Z
dc.date.available2013-08-08T11:38:41Z
dc.date.issued2013-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33639
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen var att undersöka strategier vid, och påverkan av hot och/eller våld riktat mot behandlingsassistenter på boenden utan krav på drogfrihet inom Social resursförvaltning. Vi ville ta reda på hur hot och våld påverkar behandlingsassistenter professionellt och privat, vilka strategier de utarbetat samt vilket stöd och hjälp de får från kollegor, ledning och externa parter. Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Insamlandet av empiriskt material har utförts med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer med behandlingsassistenter. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av meningskoncentrering med ett hermeneutiskt helhetsperspektiv. Resultaten visar att behandlingsassistenterna upplever en förhöjd stressnivå, något som också följer med vissa av dem utanför arbetet. De har normaliserat mindre hot och våldsincidenter och anser att det är en del av arbetet. Respondenterna använder sig efter en hot- och/eller våldsincident i stor utsträckning av varandra för att ventilera, snarare än att ta hjälp av den externa hjälp som finns att tillgå i form av samtalskontakt. Respondenterna är nöjda med arbetsledningens förebyggande och stöttande insatser vid hot och våld.sv
dc.language.isoswesv
dc.subject“hot och våld”, “behandlingsassistenter” och “våld i arbetslivet”sv
dc.title”Utsatt för hot och våld? -en kvalitativ studie om behandlingsassistenter på boenden utan krav på drogfrihet.”sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record