Show simple item record

dc.contributor.authorCorneliusson, Vanessa
dc.contributor.authorWängdahl, Ylva
dc.date.accessioned2013-07-16T12:03:10Z
dc.date.available2013-07-16T12:03:10Z
dc.date.issued2013-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33496
dc.description.abstractFler kvinnor än män studerar vidare på högskola och universitet, ändå ser vi att männen dominerar vad gäller maktpositioner inom företag. Ett tillfälle där maktrelationer byggs upp är under möten och därför har mötet en central roll i vårt arbete. Vår uppsats handlar om att undersöka hur härskar- och främjartekniker används under möten och vad användandet av dessa tekniker får för konsekvenser för jämställdheten. Vi har gjort en kvalitativ och en kvantitativ studie av ett styrelsemöte. Studien bestod av en observation, en enkätundersökning samt två intervjuer. Vår teoretiska referensram består främst av härskartekniker identifierade av Berit Ås och Elaine Bergkvist men vi diskuterar också främjartekniker samt hur både härskar- och främjartekniker kan kopplas till Foucaults och Habermas tolkningar av makt i förhållande till möten. Vi också valt att ha ett jämställdhetsperspektiv på vårt arbete, och som teoretisk grund för denna del har vi valt ett antal artiklar, bland annat av Joan Acker. I resultatet av vår undersökning kan vi konstatera att både härskar- och främjartekniker används av mötesdeltagarna i vår observerade grupp. Till skillnad från Berit Ås perspektiv från 1976, då hon ansåg att bara män utövade dessa härskartekniker mot kvinnor, kan vi idag konstater att härskarteknikerna används av både kvinnor och män samt att båda kan bli offer för dessa tekniker. Däremot kan vi inte säga om de används i mindre utsträckning idag, bara att de är mer jämt fördelade mellan kvinnor och män. Avslutningsvis kommer vi fram till att, då härskartekniker ofta är subtila och utövas omedvetet, är det viktigt att uppmärksamma dem samt att aktivt använda främjartekniker som ett verktyg för att motverka skeva maktbalanser.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & Organisationsv
dc.relation.ispartofseries13:22sv
dc.subjectHärskarteknikersv
dc.subjectfrämjarteknikersv
dc.subjectjämställdhetsv
dc.subjectnormsv
dc.subjectmaktsv
dc.titleKommunikation i mötessituationer - En studie av härskar- och främjarteknikers påverkan på jämnställdhetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record