Show simple item record

dc.contributor.authorSkatt, Viktor
dc.contributor.authorOresten, Pontus
dc.date.accessioned2013-06-28T11:59:19Z
dc.date.available2013-06-28T11:59:19Z
dc.date.issued2013-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33281
dc.description.abstractFrågan om socialsekreterares arbetssituation är en fråga som är aktuell. På många håll känner sig socialsekreterare utsatta och pressade, då deras arbetsbörda är alltför hög i förhållande till de redskap och resurser de har att tillgå. Arbetsbördan ökar då personalomsättningen är hög och man tvingas täcka upp för andras tjänster, något som har lett till en stor debatt i samhället och även demonstrationer. Det är utifrån denna bakgrund som författarna bestämde sig för att genomföra denna studie. De ville undersöka vad för stress det finns i socialsekreterares vardagliga arbete, hur de hanterar den samt vad det är i socialsekreterarnas arbetssituation som gör att de löper en ökad risk att bli utbrända. Stress, coping och utbrändhet är de teoretiska perspektiv som använts i uppsatsen och är de perspektiv som hjälpt författarna att utforma studien samt analysera materialet. Studien är avgränsad till att endast undersöka socialsekreterare inom försörjningsstöd. Studien är kvalitativ och bygger på åtta intervjuer som gjordes med socialsekreterare från olika socialkontor i Göteborg. Resultatet utav studien visar att organisationen och chefen fyller en viktig funktion för att förebygga utbrändhet hos socialsekreterare. Den visar också att både de upplevda stressfaktorerna och sätten man hanterar dessa på är väldigt individuella, även om stora gemensamma drag kan finnas i informanternas berättelser. Stödet från kollegorna och chefen, samt ett eget utformat förhållningssätt gentemot sin yrkesutövning var de mest frekvent använda metoderna för att minska sin stress.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectStress, Coping, Utbrändhet, Socialsekreteraresv
dc.title”En dag extra startar inget nytt världskrig” - En studie om socialsekreterares upplevelse av stress, coping och utbrändhet i arbetet.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record