GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

”Jag ska gå och akta mig för att trilla i älven” Om pseudosamordningen gå och verba med sekventiell betydelse i ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/33212

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_33212_1.pdf415KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Jag ska gå och akta mig för att trilla i älven” Om pseudosamordningen gå och verba med sekventiell betydelse i ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv.
Authors: Werkelin, Arvid
Issue Date: 26-Jun-2013
Degree: Student essay
Keywords: pseudosamordning
konstruktionsgrammatik
verbsamordning
Abstract: Denna undersökning handlar om pseudosamordning med gå i förstaledet. Den fokuserar i första hand på de samordningar där relationen mellan verben är sekventiell, d.v.s. att en verbhandling följer temporalt efter den andra. Med utgångspunkt från den kunskap som presenteras i SAG och SO och med hjälp av korpussökningar i språkverktyget Korp karaktäriseras egenskaperna hos nämnda typ av samordning. Arbetet har skett ur ett konstruktionsgrammatiskt (CxG) perspektiv vilket innebär att sekventie... more
Description: Specialarbete, 15 hp Svenska språket, fördjupningskurs 1301 Vt 2013 Handledare: Kristian Blensenius och Benjamin Lyngfelt
URI: http://hdl.handle.net/2077/33212
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011