Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Damaris
dc.date.accessioned2007-04-17T09:31:48Z
dc.date.available2007-04-17T09:31:48Z
dc.date.issued2007-04-17T09:31:48Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/3317
dc.description.abstractBakgrund: Bekräftelse är ett grundläggande mänskligt behov som är viktigt för patienten och har stor betydelse för upplevelsen i mötet med vården. SAUK (Sympati-Accepterande-Upplevelse-Kompetens) modellen är en metod för att värdera bekräftelse i omvårdnad. Syftet: Syftet med uppsatsen var att få förståelse samt ökad kunskap om hur patienten upplever bekräftelse i mötet med vården. Metod: Tolv vetenskapliga artiklar valdes ut, dessa var publicerade i Sverige, USA, England, Finland, Norge och Australien, mellan åren 1998-2006. Resultat: Resultatet visade att SAUK-modellens begrepp kunde användas som analysmodell för att undersöka patientens upplevelse av bekräftelse i omvårdnaden. Diskussion: De utvalda artiklarna passade bra in på de centrala begreppen i SAUK-modellen, såsom: Trygghet, motivation, identitet, frihet, kompanjonskap, kontroll, valideringskunskaper, unikhet, sanning, handlingskunskaper, mognad och livsmening. De begrepp som patienten använde synonymt med bekräftelse var exempelvis: tillit, information, tillgänglighet, empati, frihet, samhörighet, självbestämmande. Det fanns en antydan om olika typer av bekräftelse behov som patienterna uttryckte sig på från de olika omvårdnadsområdena. Men någon slutsats kunde inte dras då antalet artiklar från respektive omvårdnadsområde var för få. Slutsatser: SAUK-modellen anser jag är ett praktiskt sätt att mäta patientens upplevelse av bekräftelse i mötet med sjukvården. Detta verktyg kan användas för att förbättra vården då ett kvalitetsmått går att ta fram och som kan jämföras över tiden. Sjuksköterskan har då möjlighet att förbättra omvårdnaden utifrån patientens perspektiv.eng
dc.language.isosweeng
dc.titleAtt mäta det abstrakta - Patientens upplevelse av bekräftelse i mötet med vårdeneng
dc.title.alternativeTo measure the abstract – The patients’ perceptions of confirmation in the health care encountereng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record