Show simple item record

dc.contributor.authorFäldt, Elin
dc.contributor.authorLyktberg, Karin
dc.date.accessioned2013-06-25T16:39:13Z
dc.date.available2013-06-25T16:39:13Z
dc.date.issued2013-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33174
dc.description.abstractI hälsoprofessionen är beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och kost centralt. Self-Determination Theory är en motivationsteori som i forskning använts för att undersöka motivation till fysisk aktivitet. Det finns däremot mindre litteratur som kopplar teorin till hälsosamma kostvanor. Studiens syfte är att kartlägga och jämföra motivation och målsättning till hälsosamma kostvanor hos en grupp studenter. Studien avser kartlägga samband mellan fysisk aktivitetsnivå, motivation och målsättning samt jämföra könsskillnader. En enkätstudie utfördes genom ett bekvämlighetsurval där totalt 135 enkäter besvarades. Enkätfrågorna utgick från två validerade formulär som tidigare använts för att undersöka motivation och målsättning till fysisk aktivitet. Formulären bearbetades för att beröra hälsosamma kostvanor. Ytterligare ett validerat frågeformulär mätte den fysiska aktivitetsnivån. Resultatet visar att mer inre motivation och inre målsättning har ett positivt samband. Vidare finns ett samband mellan högre grad av fysisk aktivitet och en mer inre motivation till att äta hälsosamt. Fysisk aktivitetsnivå har fortsättningsvis ett negativt samband med den yttre målsättningen socialt erkännande. Kvinnorna har mer inre motivation och värderar samtliga målsättningar högre än männen. Männen rapporterar högre värden gällande amotivation och fysisk aktivitet. Studiens slutsats är att det verkar finnas samband mellan mer inre motivation och inre målsättning. En högre fysisk aktivitetsnivå verkar även ha samband med högre inre motivation att äta hälsosamt. Då signifikanta samband har uppmätts i studien verkar Self-Determination Theory förefalla som lämplig metod för fortsatta studier gällande motivation och kostvanor.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesHälsopromotionsprogrammet, kostvetenskapsv
dc.relation.ispartofseriesVt 2013sv
dc.subjectfysisk aktivitetsv
dc.subjecthälsosamma kostvanorsv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectmålsättningsv
dc.subjectself- determination theorysv
dc.titleMotivation och målsättning till hälsosamma kostvanorsv
dc.title.alternativeen kvantitativ studie utifrån studenters fysiska aktivitetsnivå och könsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record