Show simple item record

dc.contributor.authorLennermo, Eva
dc.date.accessioned2013-06-25T14:35:10Z
dc.date.available2013-06-25T14:35:10Z
dc.date.issued2013-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33164
dc.descriptionSpecialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SSA133 Fördjupningskurs 61 – 90 poäng Vt 2013 Handledare: Ingegerd Enströmsv
dc.description.abstractDet svenska språket har i det närmaste oändliga möjligheter att bilda sammansättningar och sammansatta ord utgör därför en betydande del av en språkbrukares ordförråd, både det allmänna ordförrådet och det ämnesspecifika. Av den anledningen är det av stor vikt att inlärare av svenska som andraspråk uppmärksammas på detta ordbildningsmönster och att lärare är medvetna om vilka svårigheter som kan uppkomma. Mängden sammansatta ord innebär en svårighet i sig, särskilt för andraspråksinlärare, bland annat av den anledningen att alla tänkbara sammansättningar inte kan rymmas i en ordbok. I denna studie undersöks vilka olika typer av sammansatta ord som sfi-elever på C- och D-nivån använder i sin skriftliga produktion. Den gjorda undersökningen fokuserar på substantiviska, adjektiviska och verbala sammansättningar. Syftet är att studera vilka svårigheter de här orden kan orsaka och vilka eventuella felanvändningar som eleverna gör. Det insamlade undersökningsmaterialet består av sammanlagt 20 uppsatser skrivna av 14 informanter på två olika skolor i Västra Götaland under en termin. Resultatet visar tydligt att elevernas användning av sammansatta ord följer mönstret som återfinns i den svenska ordskatten, där den klart största delen av sammansättningarna är substantiviska. De adjektiviska och verbala sammansättningarna förekommer betydligt mera sparsamt i informanternas uppsatser eller i många fall inte alls. Resultatet avslöjar även olika typer av svårigheter för andraspråksinlärarna, till exempel när det gäller ogenomskinliga/lexikaliserade sammansättningar som endast utgör en fjärdedel av det totala antalet sammansatta ord i detta material. Elevtexterna innehåller vidare relativt många särskrivningar. Informanterna på D-nivån har, som förväntat, skrivit längre uppsatser än de som befinner sig på nivå C och har därmed producerar ett större antal sammansatta ord i sina texter, även om många individuella skillnader förekommer. En slutsats är att eftersom sammansatta ord är en så viktig, men svårbemästrad, del av det svenska ordförrådet bör lärare i svenska som andraspråk lägga stor vikt vid den i sin undervisning.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectsammansatta ordsv
dc.subjectandraspråksinläraresv
dc.subjectordförrådsv
dc.titleSammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktionsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record