Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Carolina
dc.date.accessioned2013-06-24T12:22:26Z
dc.date.available2013-06-24T12:22:26Z
dc.date.issued2013-06-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/33089
dc.description.abstractAtt besöka ett kafé är en av svenskarnas favoritsysselsättning när det kommer till fritidsaktiviteter. Vi går på kafé för att socialisera med andra människor och för att äta något gott. Antalet kaféer har ökat de senaste åren och denna ökning ser ut att fortsätta i framtiden. I och med att kafémarknaden expanderar ökar även konkurrensen mellan kaféerna. Kvinnor i ålder 16-34 år utgör en stor del av de som besöker ett kafé på sin fritid, varvid det som kaféägare är intressant att veta hur en god kaféupplevelse kan främjas för dem. Syftet med studien var således att generera insikt i vad som påverkar kvinnors kaféupplevelse. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex kvinnor i åldern 22-33 år, som alla tyckte om att gå på kafé. Intervjuerna visade att kaféets inredning och möblemang påverkade kaféupplevelsen. Personalens bemötande och andra gästers uppförande påverkade också, liksom vad som serverades. Personal som uppfattades göra sitt jobb och som höll ordning och reda på kaféet var viktigt. Sällskapet respondenterna hade med sig samt vilket humör de var på visade sig också påverka kaféupplevelsen, något som kaféer inte rår över. Närheten till kaféet visade sig vara en aspekt som kunde väga upp andra brister. Respondenterna gav i många avseenden liknande svar gällande vad som påverkar deras kaféupplevelse. Det fanns dock även olikheter, vilket kan kopplas till dem som personer och den livssituation de befinner sig i. Det togs ingen hänsyn till respondenternas olikheter i denna studie, varvid det kan vara av intresse i framtida studier.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKostekonomprogrammetsv
dc.relation.ispartofseriesVt 2013sv
dc.subjectKafésv
dc.subjectkaféupplevelsesv
dc.subjectkvinnorsv
dc.subjectFAMMsv
dc.subjectmåltidsupplevelsesv
dc.title”Ska vi ta en fika?”sv
dc.title.alternativeNågra kvinnor om vad som påverkar deras kaféupplevelsesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record